piątek, 26 maj 2023 16:06

Probacja dla sióstr 60+… z centrum warszawskiego

Siostry w tzw. „zacnym wieku” (czyli 60+…) ze wspólnot w centrum warszawskim miały niezwykłą okazję spotkać się w swoim gronie w ramach probacji zorganizowanej przez s. przełożoną centrum warszawskiego, s. Annę Renkiewicz. Dziesięć probantek spotkało się w Zakopanem w dniach od 27. do 31.03., a siedem w Pniewach od 15. do 19.05.2023 roku. Spotkanie pod znaczącym tytułem Położyłeś na mnie swą rękę pozwoliło siostrom pochylić się nad doświadczeniem własnej tożsamości, rolą słowa Bożego w przeżywaniu swojego powołania, posłannictwem i duchowością naszego zgromadzenia. Siostry sięgały do tekstów Pisma Świętego, naszych zakonnych Konstytucji, wybranych fragmentów Vita Consecrata i innych lektur. Codzienna osobista refleksja była przygotowaniem do szczerego i owocnego czasu dzielenia się indywidualnymi przeżyciami i doświadczeniami sióstr...

Pogłębionej refleksji służyła medytacja ikony Zbawiciela Czyniącego Pokój i inne formy wspólnej pracy, np. wybór i interpretacja obrazu drogi – metafory własnego życia i powołania. Elementem spotkania nie tylko „dla ducha” ale i „dla ciała” była rozmowa z naszą siostrą i lekarką, s. Elżbietą Woźną na temat potrzeb i sposobów traktowania własnego ciała.

Każda z probantek podkreślała swoją wdzięczność Panu Bogu za możliwość spotkania w siostrzanym gronie, za czas refleksji nad życiem i powołaniem.

Siostry uczestniczące w probacji, czy to w Pniewach, czy to w Zakopanem, wróciły do swoich wspólnot umocnione na duchu i z odnowioną ufnością w Bożą Opatrzność.
Czytany 900 razy