poniedziałek, 05 czerwiec 2023 10:15

Urszulańskie INSIEME – RAZEM!

W niedziele Zesłania Ducha Świętego, która była jednocześnie świętowaniem wigilii uroczystości naszej świętej matki Urszuli, nasza krakowska wspólnota została zaproszona na wspólne świętowanie do sióstr urszulanek OSU do klasztoru na Starowiślnej.

Na początek wizyty s. Maria poprowadziła nas do kaplicy i oprowadziła po klasztorze oraz urszulańskim ogrodzie, wskazując na pozostałe, widoczne „ślady” naszej Matuchny. Następnie udałyśmy się na rekreację do sali zgromadzenia, gdzie czekała już na nas wspólnota sióstr. Podczas spotkania dzieliłyśmy się naszą codziennością i apostolstwem wspólnoty oraz Zgromadzenia, odpowiadając jednocześnie na liczne pytania zainteresowanych sióstr. Siostry bardzo wzruszyły nas swoją otwartością i pieśniami, które nauczyły się, a potem wspólnie śpiewałyśmy: U tronu Boga oraz Gwiazdo Morza.

Po rekreacji w urszulańskiej kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odprawiłyśmy wspólnie nabożeństwo majowe i nieszpory. Następnie w radosnej atmosferze udałyśmy się na kolację do zakonnego refektarza...

Nasze wspólne świętowanie nie miało jeszcze końca w niedzielę, bo w poniedziałek udałyśmy się ponownie na Starowiślną, by wziąć udział w międzyzakonnym skupieniu. Pomimo że liturgia tego dnia była z święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, nasza uroczystość św. Urszuli nie została pominięta. Siostry Gospodynie opowiedziały uczestniczkom skupienia o 21-letniej obecności św. Urszuli w ich klasztorze i wskazały na obrazy namalowane przez nią – licznie zdobiące urszulańską kaplicę do dnia dzisiejszego, a podczas Eucharystii nie zabrakło nowonauczonych „matuchnowych” pieśni. W czasie przerwy jedna z sióstr przywołała też wspomnienia sióstr, które pamiętały naszą Świętą, o przeżyciach trudnego czasu rozstania starowiślnej wspólnoty z naszą matką Urszulą.

Ojciec Robert Więcek, który prowadził nam skupienie nt. Eucharystycznego zadumienia, jako miłośnik świętej Urszuli kilkakrotnie wskazywał na jej przykład i cytował Ją, zachęcając nas wszystkie do wierności jej dziedzictwu.

Dziękujemy Panu Bogu – przez nasze święte matki: Anielę i Urszulę – za to nasze urszulańskie INSIEME. Bardzo doświadczyłyśmy, że Matuchna była i jest kochana w jej umiłowanej wspólnocie na Starowiślnej.

Nasze świętowanie uroczystości św. Urszuli zakończyłyśmy wieczorną Eucharystią w naszym domu, na którą przybyli nasi lokatorzy i studentki mieszkające w naszej kamiennicy oraz goszcząca u nas s. Janina. Podczas liturgii z uroczystości św. Urszuli, w której czynny udział wzięły nasze mieszkanki, wobec zgromadzonych odnowiłyśmy nasze śluby. Po zakończonej Mszy św. zgromadziliśmy się na radosnym spotkaniu przy torcie. Była to też okazja do podzielenia się z naszymi mieszkańcami prezentacją oraz opowiadaniem o św. Urszuli i naszej historii Zgromadzenia.

Niech Pan będzie uwielbiony w dziele naszej świętej matki Urszuli!

Czytany 428 razy