niedziela, 16 czerwiec 2024 18:09

KROMKA SŁOWA NA XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

To nasze zadanie: praca nad szerzeniem wiary i miłości Bożej. Bóg dał nam dużo łask, ale nie tylko dla nas – musimy pragnąć z całych sił, by królestwo Boże przyszło na ziemię, by Bóg panował w innych duszach. Moje apostolstwo jest apostolstwem modlitwy, ofiary, pogody ducha, usłużnej miłości bliźniego. Ile to dusz można pozyskać dla Boga dobrocią, byleby nie być zajętą swoim „ja” i szczerze chcieć pracować dla Boga! A czy jest we mnie pragnienie pozyskania dusz dla nieba i czynienia im dobrze? Czy może zajęta jestem swymi małymi, osobistymi sprawami, przykrościami, a zapominam o tym wielkim obowiązku: czynić dobrze duszom?

św. Urszula Ledóchowska
Czytany 115 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 czerwiec 2024 18:12