×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

sobota, 26 luty 2011 20:33

Konstytucje Zgromadzenia (z 1985 r.), część I: Duchowość i posłannictwo Zgromadzenia

KONSTYTUCJE z 1985 roku
DUCHOWOŚĆ I POSŁANNICTWO ZGROMADZENIA

Część I


Na większą chwałę Boga

 1. Bóg Ojciec w swej niewysłowionej miłości wybrał nas i powołał przez Ducha Świętego, abyśmy opuściły wszystko i poszły za Jezusem Chrystusem drogą rad ewangelicznych, ślubowanych w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (1).

 2. Powołanie Urszulanek Serca Jezusa Konającego jednoczy je w szczególny sposób z tajemnicą konania Chrystusa, który - posłany przez Ojca - tak umiłował braci, że poniósł za nich śmierć na krzyżu, aby wszyscy, uczestnicząc w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, osiągnęli pełnię życia (2).

 3. Wsłuchane w Chrystusowe "pragnę" (3), siostry odpowiadają na miłość Bożego Serca oddając się Mu całkowicie i bez zastrzeżeń, aby On sam mógł przedłużać w nich i przez nie swoją misję zbawczą. Pragną żyć coraz pełniej dla Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół (4), poświęcając wszystkie swe siły szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

 4. Szczególną misją Zgromadzenia w Kościele jest głoszenie Chrystusa - miłości Jego Serca - przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, służbę braciom najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym oraz przez inne formy działania zmierzające do ewangelizacji świata (5)."Urszulanka Serca Jezusa Konającego chce i powinna poświęcać się dla ubogich" (6).

 5. Siostry dążą do jak najpełniejszego poznania i umiłowania Bożego Serca, pragną kształtować swe życie na Ewangelii, naśladując Chrystusa w Jego oddaniu się woli Ojca, w Jego ofierze dla zbawienia ludzi.

 6. Uczestniczenie w Ofierze Mszy św. i adoracja Chrystusa Eucharystycznego stają się centrum życia osobistego i wspólnotowego sióstr. Razem z Chrystusem w Duchu Świętym siostry wielbią Ojca i czerpią z Eucharystii miłość, aby dzielić się nią ze wspólnotą i z braćmi (7).

 7. Jezus Chrystus, poddany Ojcu, cichy i pokorny sercem, uczy nas życia w duchu prawdy, prostoty i służby. Zgodnie z wolą błogosławionej Urszuli, naszej Matki Założycielki, pokora ma być charakterystyczną cechą naszego Zgromadzenia (8).

 8. Uległe Duchowi Świętemu, czujne na znaki czasu, idąc drogą wytyczoną przez błogosławioną Matkę Urszulę, siostry będą wrażliwe i otwarte na potrzeby Kościoła i wszystkich ludzi. Odważnie i z zaangażowaniem kształtować będą rzeczywistość chwili obecnej w duchu Ewangelii. Niech starają się wychodzić naprzeciw temu, czego domaga się Chrystus zawsze obecny w dziejach świata.

 9. Będą świadczyły swą miłość ku Bogu przez ofiarną i wielkoduszną służbę bliźnim. "Pracować, poświęcać się dla bliźnich, dobrze im czynić to najczystsza miłość Boża, to pokuta najpraktyczniejsza" (9). Niech pamiętają, że miłość nie czuje ciężaru, a gdy czuje, to potrafi go umiłować (10).

 10. Siostry uważać będą pracę za jeden ze swych głównych obowiązków. Każdą pracę przyjmą jako przejaw woli Bożej, przedłużenie modlitwy, miłość w czynie i wyraz osobistej ascezy (11). Poprzez pracę uczestniczą w Bożym dziele uświęcenia i doskonalenia człowieka oraz przemiany świata.

 11. W duchu miłości i pokuty siostry łączą całe swe życie z Chrystusem konającym dla zbawienia świata. Pragną iść za umiłowanym nade wszystko Panem, ubogie za ubogim, spracowane za spracowanym, krzyż dźwigające za krzyż dźwigającym, ukrzyżowane za ukrzyżowanym (12).

 12. Wdzięczne za łaskę powołania, w Bogu pokładają nadzieję, z Niego czerpią radość i stałą pogodę ducha; głoszą w ten sposób ludziom Dobrą Nowinę, że Bóg jest miłością i źródłem największego szczęścia.

 13. Matka Chrystusa i Matka Kościoła, oddana całkowicie osobie i dziełu swego Syna, jest dla każdej urszulanki Serca Jezusa Konającego wzorem oddania się Bogu i ludziom. Zgromadzenie pragnie realizować swą misję pod kierunkiem i macierzyńską opieką Tej, którą czci jako Gwiazdę Morza. Słowa Maryi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (13) - są hasłem Zgromadzenia.


PRZYPISY:


1 Por. PC 1.
2 Por. J 3, 16.
3 Por. Test. XVI.
4 Por. Kol 1,24; PC 1.
5 Por. K30, 2.
6 K30, 3.
7 Por. Dyr. I A III, IV.
8 Por. K30, 142.
9 Dyr. I A II.
10 Por. K30, 159.2.
11 Por. K30, 173-177; Dyr. I D III-IV.
12 Por. Test. VII.
13 Łk 1, 38; por. K30, 7.


SKRÓTY


PC - "Perfectae caritatis" - Dekret Soboru Watykańskiego II o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Test - Testament Matki Założycielki
K30 - Konstytucje Zgromadzenia z 1930 roku
Dyr. - Dyrektorium dla sióstr urszulanek (1932)

 

Czytany 4313 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 luty 2016 11:13
Więcej w tej kategorii: Zmarłe siostry 1907-2005 »