EDeN

EDeN

24 czerwca 2017 roku (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Dzisiaj”.
Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. św. U. Ledóchowskiej 1
W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą.

Zgłoszenia do 22.6.2017 (czwartek)

25 marca 2017 r. (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Świąteczne nieporządki”.
Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. Św. U. Ledóchowskiej 1
W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą.

Zgłoszenia do 23.03.2017 (czwartek)

10 grudnia 2016 r. (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Pragnę”.

Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.

Miejsce: Pniewy k.Poznania, ul. Św. U. Ledóchowskiej 1

W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą.

Zgłoszenia do 8.12.2016 (czwartek)

22 października 2016 r. (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Mały gest”.
Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.
Miejsce: Pniewy k.Poznania, ul. Św. U. Ledóchowskiej 1
W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą...
Zgłoszenia do 20.10.2016 (czwartek)

W dniach poprzedzających nasze uroczystości zakonne, a więc od 10 do 15 sierpnia, odbyły się w domu macierzystym naszego Zgromadzenia rekolekcje dla młodzieży żeńskiej z elementami rozeznawania drogi życia. Rekolekcje nosiły tytuł: ”O, gdybyś znała dar Boży!” i miały na celu spotkanie z kobietami Biblii, które wskazują nam drogę do spotkania z Bogiem, z pięknem własnej kobiecości, obdarowaniem nas przez Boga oraz drogę podejmowania życiowych wyborów...

sobota, 12 marzec 2016 20:28

Rekolekcje dla dziewcząt w sierpniu 2014

„DZIŚ MUSZĘ SIĘ ZATRZYMAĆ W TWOIM DOMU” – powiedział Jezus do Zacheusza. A ten „przyjął go rozradowany”. Rekolekcje dla dziewcząt w sierpniu 2014

Na tegoroczne rekolekcje z elementami rozeznawania drogi życia przybyło 14 dziewcząt z różnych stron Polski oraz jedna z Białorusi. Otwartym sercem przyjmowały Jezusa, który wchodząc do „ich domów”, pokazywał im również, gdzie sam mieszka. Podczas rekolekcji dziewczęta miały okazję do symbolicznego, ale też i dosłownego spaceru po klasztorze. „Wchodziły” do najbardziej charakterystycznych klasztornych pomieszczeń – do celi klasztornej, do refektarza, kuchni. Miały możliwość rzeczywistego, świadomego przekroczenia furty klasztornej, rozmawiały z siostrami z infirmerii, odwiedziły kaplicę nowicjatu i spotkały się ze świadkami naszej zakonnej historii na cmentarzu zakonnym. Podziwiały piękno i tajemniczą ciszę ogrodu oraz kosztowały jego owoców. Przebywały także często w sercu domu zakonnego – przed Najświętszym Sakramentem, gdzie nabierały siły ducha na czekające je decyzje i wybory – te życiowe i te codzienne.

sobota, 12 marzec 2016 20:16

Po roku spotkań w EDeN-ie

Minął już rok (zaczęłyśmy w maju 2013) naszych spotkań w ramach comiesięcznych dni skupienia dla młodych osób dorosłych. W ostatnim numerze Szarego Posłańca miały siostry możliwość przeczytać relację ze spotkania grudniowego wraz z krótką charakterystyką tego rodzaju spotkań. W pierwszym półroczu obecnego roku odbyły się trzydniowe rekolekcje zatytułowane „Zawołaj mnie po imieniu” oraz trzy dni skupienia: „Kto pyta, ten żyje” (spotkanie z Nikodemem), „Mały szczegół” (scena ewangeliczna z umyciem stóp) oraz „Droga do spotkania” (droga do Emaus).

Siostra Anna Mańczak tak napisała po naszym spotkaniu rekolekcyjnym na EDeN-owym Facebooku  (www.facebook.com/eden.urszulanskie.dni.skupienia):

EDeN = Ewangelia Daje Nadzieję. Nadzieję na prawdziwe spotkanie z Bogiem, na lepszą jakość życia, na przeżycie duchowej fascynującej przygody, na wyjście z grzechu czy trudności, nadzieję, że będzie raczej lepiej niż gorzej, a także nadzieję na znalezienie odpowiedzi na niepokojące lub ważne pytania…
Na EDeNowe dni skupienia zapraszamy raz w miesiącu do sanktuarium św. Urszuli. Kierujemy je do młodych osób dorosłych – kobiet i mężczyzn, którzy chcą wraz z nami pochylić się nad fragmentem Ewangelii i przeżyć np. „Cud w moim domu”, „Poranek nad jeziorem”, „Przyjęcie dla Połamanych” czy „Krok w nieznane”.

Strona 2 z 2