niedziela, 28 maj 2023 21:14

Jak budować świat bardziej ludzki - charyzmat św. Urszuli Ledóchowskiej na dziś i na zawsze

Kilka dni temu obchodziłyśmy 20. rocznicę kanonizacji m. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki naszego Zgromadzenia. Dzisiaj, 29 maja, świętujemy liturgiczne wspomnienie św. Urszuli, 84. rocznicę jej śmierci i narodzin dla nieba, które w tym roku, tak samo jak w 1939 roku, przypadają w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego...
Dwadzieścia lat po kanonizacji i czterdzieści lat po beatyfikacji z wdzięcznością patrzymy wstecz i wspominamy... Najpierw wydarzenia z 2003 roku, a za miesiąc, 20 czerwca, będzie nam dane przeżywać kolejną rocznicę związaną z Matką Założycielką - jej beatyfikacji w 1983 roku w Poznaniu. Wdzięczność nasza ma wymiar złożony. Przede wszystkim dziękujemy za dar jej życia, za działalność, założenie naszego Zgromadzenia i za charyzmat mu przekazany. Dziękujemy także za dar jej beatyfikacji i kanonizacji, za to, że Kościół uznał charyzmat m. Urszuli za uniwersalny, godny i możliwy do naśladowania dla każdego człowieka...
O bogactwie tego charyzmatu Ojciec Święty Jan Paweł II wspomniał w homilii kanonizacyjnej:

Jeżeli dziś święta Urszula staje się przykładem świętości dla wszystkich wierzących, to dlatego, że jej charyzmat może być podjęty przez każdego, kto w imię miłości Chrystusa i Kościoła chce skutecznie dawać świadectwo Ewangelii we współczesnym świecie. Wszyscy możemy uczyć się od niej, jak z Chrystusem budować świat bardziej ludzki - świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie wartości, jak: sprawiedliwość, wolność, solidarność, pokój. Od niej możemy uczyć się, jak na co dzień realizować "nowe" przykazanie miłości. [...]
Rocznice, które obchodzimy, są dla nas urszulanek darem w jeszcze innym wymiarze - pomagają one nam utrwalić naszą szarourszulańską tożsamość. W wirze współczesnego świata, wśród kryzysów czy konfliktów politycznych, ekonomicznych, moralnych - także w Kościele, i wiele innych niepewności ta nasza urszulańska pamięć historyczna i charyzmat przekazany Zgromadzeniu stanowią pewną ostoję, oparcie, kierunkowskaz, którego można i trzeba się trzymać, szukając odpowiedzi na znaki czasu. Bez względu na to, jaki ten świat wokół nas jest, zadanie do spełnienia, nasze apostolstwo będzie zawsze takie same, zawsze aktualne: głoszenie Chrystusa, miłości Jego Serca, na wzór św. Urszuli, która - jak papież Jan Paweł II wspomniał w homilii kanonizacyjnej -

[...] była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna.
Św. Urszulo, módl się za nami i pomóż nam w realizacji naszego szarourszulańskiego charyzmatu w służbie Bogu i ludziom w dzisiejszym świecie!

Więcej o św. Urszuli, o beatyfikacji i kanonizacji w artykułach pod tytułem "Droga do świętości"
Czytany 427 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 28 maj 2023 21:24