Nowicjat

Modlitwa staje się miejscem rozpoznania powołania…
In verbo tuo 35

Nowicjat to uprzywilejowany etap formacji. Jego zadaniem jest poznanie, doświadczenie i praktykowanie stylu bycia i działania właściwego osobie konsekrowanej, a więc pomoc w:
  • poznaniu, umiłowaniu Boga i przylgnięciu do Niego
  • praktykowaniu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
  • doświadczeniu życia wspólnotowego
  • poznaniu osoby św. Matki Założycielki oraz przyswojeniu charyzmatu Zgromadzenia
  • kształtowaniu postawy ucznia-apostoła zaangażowanego w zbawczą misję Chrystusa

Pomocą w osiągnięciu celów nowicjatu służy poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na przebywanie z Chrystusem karmione modlitwą osobistą i wspólnotową, dniami skupienia i czasem rekolekcji,  a także na wrastanie we wspólnotę i głębsze rozeznanie powołania. 

Czas nowicjatu, wyróżniający się pewnym ograniczeniem kontaktów zewnętrznych, trwa rok i rozpoczyna się specjalnym aktem, w czasie którego siostry składają przyrzeczenie nowicjackie, otrzymują habit, medal Serca Jezusowego, różaniec i Konstytucje Zgromadzenia. Kończy się złożeniem czasowych ślubów zakonnych i otrzymaniem krzyża.

Naucz się kochać Ukrzyżowanego i kochać krzyż
św. Urszula

Czytany 7388 razy
Więcej w tej kategorii: « Prenowicjat Juniorat »