Juniorat

Jest to błaganie kogoś, kto wie, że bez Pana w życiu natychmiast zapada noc…
In verbo tuo 35

Juniorat, czyli okres ślubów czasowych, służy dalszemu pogłębieniu formacji we  wszystkich jej wymiarach: ludzkim i chrześcijańskim, duchowym i zawodowym, a także doktrynalnym, praktycznym, charyzmatycznym i apostolskim. Trwa 5 lat. Siostry żyją we wspólnotach, podejmując powierzone im zadania.

Celem tego czasu jest przede wszystkim:

  • dalsze dojrzewanie i rozwój powołania w harmonii modlitwy i pracy, wspólnoty i misji
  • związanie z tajemnicą Serca Jezusa Konającego oraz pogłębienie poczucia przynależności do Zgromadzenia
  • formacja zawodowa pod kątem powierzonych zadań
  • przygotowanie do poświęcenia się Bogu poprzez złożenie profesji wieczystej

W realizacji tych celów pomocne jest wsparcie i towarzyszenie ze strony osoby odpowiedzialnej za formację młodej siostry, życie we wspólnocie apostolskiej i zaangażowanie w jej misję, spotkania wspólnotowe (cotygodniowe, coroczne), rekolekcje i dni skupienia, a także realizacja charyzmatu w praktyce życia. Ostatni rok przed złożeniem ślubów wiecznych stanowi szczególne przygotowanie do powiedzenia Bogu tak na czas i na wieczność. W czasie uroczystości profesji wieczystej siostry otrzymują obrączkę.

Nasza działalność apostolska jest o tyle skuteczna, o ile sam Chrystus działa przez nas.
Z kontemplacji Serca Jezusa Konającego siostry czerpią miłość do wszystkich ludzi i gorliwość
o ich zbawienie. Chrystusowe ''pragnę'' przynagla je do dzielenia się z braćmi
wiarą, nadzieją i miłością.
Konstytucje Zgromadzenia

Czytany 6079 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 grudzień 2023 21:24
Więcej w tej kategorii: « Nowicjat Formacja permanentna »