Nowości

Nowości

Katarzyna Olbrycht
Pedagogia świętej Urszuli Ledóchowskiej
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2020
wydanie pierwsze

s. Małgorzaty Pagacz USJK

Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2019

Jest to rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego SJ, obroniona 19 kwietnia 2018 roku; zatwierdzona przez Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dnia 21 czerwca 2018 roku.

św. Urszula Ledóchowska

Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzno ukochana, Polsko moja!

Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2018


Album zawiera wybór przemówień patriotycznych św. Urszuli Ledóchowskiej z lat 1914-1939. Opracowano go na podstawie pierwszego wydania z 1989 roku.


Wybór tekstów i opracowanie: s. Andrzeja Górska, s. Angelika Jakubiak, s. Ancilla Kosicka, s. Józefa Zdybicka
Przygotowanie drugiego wydania, opracowanie wstępu i grafika:
s. Kinga (Sybille) Schmidt USJK

s. Małgorzata Krupecka, Barbara Moszczyńska

Matka Niepodległości Polski
Mother of Poland's Independence

Moją polityką jest miłość
Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)
My Politics is Love
Saint Ursula - Julia Maria, Countess Ledóchowska (1865-1939)

Album opracowano dla uzupełnienia prelekcji o św. Urszuli Ledóchowskiej w Skandynawii w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

wydawca:
ARWIL

Warszawa 2018

s. Paulina Aniela Jaskulanka USJK

Kronika okupacyjna
klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu
Zapiski kronikarskie i wspomnienia 1939-1945

opracowanie, przedmowa: Ita Turowicz

Edycja Świętego Pawła

Częstochowa 2017
wydanie II poprawione i uzupełnione

Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu jest hołdem dla tych kilkudziesięciu sióstr, niepozornych, „szarych” kobiet z ulicy Dominikańskiej, które wspierały, pielęgnowały i karmiły, które wielu Polakom pomogły przetrwać trudny czas okupacji. Siostry, nie dysponując niemal niczym, stłoczone na krużganku i poddaszu zajętego przez Niemców klasztoru, stworzyły ośrodek prawdziwie chrześcijańskiej pomocy, promieniujący nie tylko na miasto i okolicę, ale i na całą Polskę.