sobota, 07 kwiecień 2018 16:43

XVIII Spotkanie Konferencji Wyższych Przełożonych Życia Konsekrowanego z krajów europejskich, Snagow - Rumunia

Relacja ze spotkania, w którym uczestniczyła s. Oksana Brycik z Petersburga, wiceprzewodnicząca CORSUM (Konferencja Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rosji)

Od 5 do 10 marca 2018 roku odbyło się w Rumunii, w klasztorze Karmelitów w Snagowie, XVIII zebranie plenarne UCESM. Do UCESM należy 39 Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poszczególnych krajów europejskich...

Na spotkanie przyjechali przedstawiciele 34 krajów. Było nas około 90 uczestników. Spotkanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy Konferencji poszczególnych krajów organizowane jest co dwa lata na przemian w krajach wschodniej i zachodniej Europy. W tym spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele CORSUM (Konferencja Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rosji): Prezydent Konferencji o. Nikolaj Dubinin OFM Conv., wiceprzewodnicząca s. Oksana Brycik USJK i sekretarz s. M. Teresa Czerenkowa CSSE. 

Głównym tematem spotkania było „Powiększ przestrzeń twojego namiotu” (Iz 54,2). Rozmawialiśmy o migracji, uchodźcach, o pomocy, jaką mogą okazać w tej dziedzinie struktury zakonne i poszczególne osoby. Była też mowa o duchowości życia konsekrowanego w Europie. W dniu przyjazdu miało miejsce pierwsze spotkanie, na którym Mons. Giovanni Peragine CRSP, dotychczasowy przewodniczący UCESM, przywitał wszystkich uczestników spotkania i wieczorem celebrował Mszę św. 

Następnego dnia spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania Zarządu UCESM. Uczestnicy Zebrania plenarnego podkreślili cel spotkania i jak ono jest ważne – daje możliwość popatrzeć na doświadczenie pracy Konferencji innych krajów i podzielić się osobistym doświadczeniem. Mówiono również o oczekiwaniach i nadziejach, z jakimi przyjechali uczestnicy, a także poruszono niektóre problemy życia zakonnego w Europie.

Kolejnym etapem była praca w grupach, która odbyła się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze. Nieoficjalnie powstała jeszcze jedna grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji i Ukrainy. Ciekawe były również świadectwa zaproszonych gości, którzy zaprezentowali kilka projektów, w których osoby zakonne aktywnie włączają się do pracy z migrantami i uchodźcami. Jednym z takich szczególnie zapamiętanych świadectw było świadectwo o. Luciana Bobarnac OFM, który opowiedział zebranym o duszpasterstwie wśród Romów. Podjęty projekt pomaga im w zdobyciu wykształcenia i okazuje pomoc materialną i socjalną.

Drugi dzień roboczy zebrania plenarnego UCESM rozpoczął się od prezentacji ukraińskiej konferencji CORU. Krótko została przedstawiona polityczna i religijna sytuacja na Ukrainie. Następnie wysłuchaliśmy świadectwa greckokatolickiego Biskupa, ordynariusza diecezji Kluj, odpowiedzialnego za kontakty z zakonami ze strony Konferencji Biskupów Rumunii. Ważny i emocjonujący był wykład arcybiskupa Jose Rodriguez Carballo OFM, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Główny temat wystąpienia był związany z dokumentem Kongregacji „Nowe wino, nowe bukłaki”.

Po przerwie przedstawiciel organizacji „RENATE” (Stowarzyszenia osób zakonnych przeciwdziałających handlowi ludźmi), s. Adina Balan, opowiedziała o problemie handlu ludźmi w Europie. W drugiej połowie dnia, po Mszy św., uczestnicy zebrania plenarnego pojechali na wycieczkę do Bukaresztu. Odwiedziliśmy skansen – muzeum rumuńskiej wsi, historyczne centrum miasta i trzy katedry: rzymskokatolicką, greckokatolicką i prawosławną. Odwiedziliśmy także prawosławny żeński klasztor.

Trzeci dzień Zebrania był poświęcony rozważaniom nad problemami dotyczącymi Europy i temu, jak osoby zakonne mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wezwania współczesnego świata. UCESM stanowił dla uczestników wspaniałą okazję spotkania z osobami, które odpowiadają na różne palące pytania. Mocno zabrzmiało świadectwo o. José Ignacio Garcia SJ, który opowiedział o „Jezuickiej misji dla uchodźców w Europe”. Tego dnia odbyło się także spotkanie z bratem Aloisem z Taizé. Wysłuchaliśmy również wykładu s. Cecilé Renouard SA, kierownika zespołu badawczego w zakresie ekologii na uniwersytecie w Paryżu, wyjaśniającej problemy związane z ekologią i ograniczonymi zasobami ziemi. Na zakończenie dnia spotkaliśmy się z rumuńską poetką Anną Blandiana. Opowiedziała ona o Memoriale, jaki utworzyła wraz z mężem, który pielęgnuje pamięć o ofiarach komunizmu w Rumunii.

Ostatni dzień 18 Generalnego Zebrania UCESM przeszedł pod znakiem wyborów. Uczestnicy posiadający prawo wyborcze przeszli do głosowania. Nowym przewodniczącym UCESM został Węgier, o. Zsolt Labancz, pijar.

Zostały zgłoszone propozycje co do następnego miejsca Zebrania Generalnego i jakie tematy należało by na nim poruszyć. Były to naprawdę dobre dni wypełnione pracą, spotkaniami i wspólną modlitwą. Odnowiony Zarzad UCESM: Przewodniczący o. Zsolt Labancz OSCHP, wiceprzewodniczący s. Daniele Faltz, członkowie zarządu – s. Hedvig Deak OP i o. Nicolay Dubinin OFM Conv, sekretariat – s. Marjolein Bruinen OP i pani Nicole Jacque.

Na ilustracji artykułu: s. Anna Zainchovska FMA (Ukraina), s. Olena Bys CSA (Ukraina), s. Grazina Dapsauskyte FPS (Litwa), o. Nicolay Dubinin OFM Conv. (Rosja), s. Inese-leve Lietaviete SNMPN (Łotwa), s. Teresa Cherenkova CSSE (Rosja), s. Silvija Jelena Mataciunaite LSSC (Litwa), s. Oksana Brycik USJK (Rosja).

zdjęcia w albumie Google Photos

Czytany 1082 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 lipiec 2019 11:41