poniedziałek, 24 luty 2020 08:56

Ukazało się nowe opracowanie prof. Katarzyny Olbrycht o pedagogii św. Urszuli

W Wydawnictwie Święty Wojciech ukazało się nowe opracowanie prof. Katarzyny Olbrycht o pedagogii św. Urszuli. We wstępie Autorki czytamy:
Kiedy przywoływana jest postać świętego, potrzeba namysłu nad tym, co w danym momencie wnosi on w życie człowieka, chrześcijanina, członka Kościoła. Czy jego przykład, program życia i świadectwo wciąż przynoszą ważne odpowiedzi na aktualne pytania, zmieniające się problemy, trudności, wyzwania?...
„Aktualność” świętego w każdym czasie nabiera nieco innej treści, inaczej rozkładają się akcenty jego przekazu. Warto w tym kontekście jeszcze raz przyjrzeć się św. Urszuli – jej wychowawczemu charyzmatowi i dziełu – z perspektywy potrzeb człowieka żyjącego już od dwudziestu lat w trzecim tysiącleciu. Jako pedagog nie tylko mam od wielu lat możliwość obserwowania zachodzących w rzeczywistości przemian, lecz poznaję je także w kontaktach z kolejnymi pokoleniami studentów, wychowawców, wychowanków, rodziców – i jestem głęboko przekonana, że pedagogia św. Urszuli Ledóchowskiej nabiera coraz większej aktualności.

Książka jest do nabycia w Wydawnictwie Święty Wojciech
Czytany 328 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 luty 2020 09:04