środa, 21 czerwiec 2017 09:51

Na co dzień i od święta - wspomnienie św. Urszuli w Lipnicy Murowanej

W Lipnicy Murowanej wspominamy św. Urszulę często. Co czwartek w kościele parafialnym modlimy się nowenną za przyczyną lipnickich świętych. W różnych miejscach czujemy ducha Julii Urszuli i wciąż budzi się w nas pragnienie, aby Ją naśladować. W ciągu roku są jednak dni szczególne, kiedy jeszcze bardziej, w uroczysty sposób, pragniemy wspominać i uczcić Boga w naszej Matce Założycielce. Jednym z takich dni jest liturgiczne wspomnienie św. Urszuli...
Cieszymy się, że od trzech lat razem z nami, siostrami, świętuje Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej, któremu od momentu zmiany budynku patronuje św. Urszula. W tym roku po raz pierwszy Święto Patronki – św. Urszuli, obchodziła szkoła w Tymowej, oddalona od Lipnicy tylko 6 kilometrów. W uroczystości szkolnej wzięła udział s. przełożona Renata i s. Teresa Smoleń. Obchody rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił ks. bp Stanisław Salaterski, pochodzący z Tymowej. Następnie poczet sztandarowy poprowadził gości do szkoły, gdzie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Patronki.
Na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna uroczystości, odśpiewanie hymnu Polski oraz hymnu szkoły, a później powitanie gości. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną – pomysłowo wymieniając w formie abecadła cechy i wartości złe i dobre w każdym człowieku, podkreślając te, nad którymi trzeba pracować, opierając się na słowach św. Urszulę Ledóchowską. Program przeplatały śpiew i gra na instrumentach.
W Lipnicy Murowanej dzieci z ERM-u udały się na spacer śladami św. Urszuli, aby uczcić Ją w dniu uroczystości. Odwiedziły dwór Ledóchowskich i kapliczkę Matki Bożej. W dworze pomimo zimna murów można było poczuć gorącego ducha, jaki był w rodzinie Ledóchowskich. W lesie, przy kapliczce, dzieci polecały swoje rodziny, śpiewały pieśni do Matki Bożej. Zrobiły małe poruszenie, tak że nawet salamandra wyszła ze swojej kryjówki i modliła się razem z nimi…

siostry z Lipnicy Murowanej
Czytany 1506 razy