piątek, 01 luty 2019 17:12

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Odważnie naprzód, bądź sługą Bożą, służąc Mu w swych siostrach!
O, żebyś wiedziała, z jaką miłością Jezus spogląda na duszę,
która zawsze gotowa jest służyć.
Służ, służ, poświęcaj się dla dobra, dla szczęścia innych –
twoja nagroda wielka będzie w niebie.
św. Urszula Ledóchowska


Powyższe słowa św. Urszuli do sióstr przypominają o wymiarze służby naszego urszulańskiego życia dla „innych”, zwłaszcza młodych. Wprowadzają one w tematykę listu bp. Jacka Kicińskiego, Przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji tegorocznego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Listu jest skierowany do osób konsekrowanych tak samo, jak do młodzieży i dotyczy życia konsekrowanego, roli osób konsekrowanych w towarzyszeniu młodym szukającym odpowiedzi na ważne życiowe pytania, rozeznającym swoje powołanie…

Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby konsekrowane, mających na celu przyprowadzenie młodych do Świątyni, pokazuje, jak ważne miejsce zajmują oni w życiu Kościoła. Towarzyszenie na drodze wiary, uczestnictwo w rozeznawaniu i wyborze życiowego powołania, to szczególne wyzwania dla wszystkich wierzących, zwłaszcza dla osób konsekrowanych. Młodzi są naszym dziś i naszym jutro – potrzeba zatem jeszcze bardziej otworzyć dla nich drzwi naszych Świątyń i domów zakonnych.

Dziękujemy wszystkim osobom konsekrowanym towarzyszącym ludziom młodym za obecność w ich codzienności. Czas przeznaczony dla człowieka, szczególnie w jego młodości, nigdy nie jest czasem straconym. Bóg nigdy nie męczy się człowiekiem, zwłaszcza młodym, gdy ten zadaje wiele trudnych pytań dotyczących życia, wiary i powołania. Wiara jako spotkanie człowieka z Bogiem jest tym szczególnym spotkaniem, w którym jest miejsce dla trzeciej, czwartej i kolejnej osoby.

Dziękujemy za modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia. Dziękujemy za wszelkie otrzymane łaski, za gesty życzliwości i za wsparcie naszej szarourszulańskiej działalności apostolskiej. W tym dniu szczególnie prosimy Wszystkich o włączenie się w intensywną modlitwę o nowe powołania, żebyśmy mogły - w myśl powyższych słów naszej Matki Założycielki - służyć innym...

Zachęcamy do przeczytania całego listu
Czytany 1364 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 luty 2019 17:20