niedziela, 24 marzec 2019 14:38

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, święto Zgromadzenia

Figura Matki Bożej w Lipnicy Poznańskiej Figura Matki Bożej w Lipnicy Poznańskiej

Przewodniczką, wzorem i mistrzynią na drodze głoszenia miłości Chrystusa, miłości Jego Serca, jest dla urszulanki SJK Maryja – Służebnica Pańska, Matka Chrystusa i Matka Kościoła: "Zgromadzenie pragnie realizować swą misję pod kierunkiem i macierzyńską opieką Tej, którą czci jako Gwiazdę Morza. Słowa Maryi: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa» – są hasłem Zgromadzenia". (Konstytucje Zgromadzenia, p. 13)

"Niech miłują Najświętszą Maryję Pannę, dziewiczą Matkę Jezusa. Niech proszą, aby Ona, Oblubienica Ducha Świętego dająca światu swego Syna, uczyła je miłości pokornej, radosnej i ofiarnej. Niech na Jej wzór stają się coraz pełniej matkami i siostrami dla wszystkich". (Konstytucje Zgromadzenia, p. 22)
Święta Urszula zostawiła nam liczne rozważania poświęcone Matce Bożej jak ta poniżej o ufności i modlitwie Maryi:

Żebym ja, o Matko, nauczyła się od Ciebie, jak trzeba i jak powinnam się modlić, jak odrywać się od ziemi, by gubić się w Bogu! Modlitwa moja taka pełna roztargnień, taka obojętna, zimna, często usta wymawiają słowa, a serce dalekie od Boga! Jak niegdyś Apostołowie, tak i ja chcę powiedzieć: „Panie, naucz nas modlić się”[1]. A żeby ta modlitwa była skuteczniejsza, powiem: Matusiu moja w niebie, proś Jezusa, Syna Twego, by nauczył mnie, jak mam się modlić, proś, by modlitwa moja podobna była do Twojej! (Z Rozmyślania na Zwiastowanie Matki Bożej - marzec/kwiecień, nr 2)

 

[1] „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11, 1).

 

Czytany 1524 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 24 marzec 2019 14:53