29 maja 2019 roku w dniu liturgicznego święta św. Urszuli wspólnota parafialna w kościele pw. św. Albiny w Scauri przyjęła relikwie św. Urszuli, które tam pozostaną. Jest to parafia, na której terenie od 70 lat na Lungomare znajduje się nasz dom...

To wielkie święto dla naszej parafii, która jest pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, pod jej patronatem, pod jej opieką! To wielkie święto dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. To nasze wielkie święto, w tym roku wyjątkowe, bo gościmy ks. abpa Grzegorza Rysia, łódzkiego metropolitę. Arcypasterza powitał ks. proboszcz Piotr Kosmala. Wysłuchaliśmy pięknych czytań, bardzo bogatych w treść. Ja chciałbym się zatrzymać tylko przy pierwszym czytaniu. Jest jakaś niesłychana intuicja, żeby odnieść życie świętej Urszuli do życia Abrahama – ukierunkował uwagę słuchających Ksiądz Arcybiskup...

Odkąd św. Urszula trzy lata temu została patronką miasta Pniewy, jej liturgiczne wspomnienie przypadające 29 maja wpisuje się w szereg wydarzeń w mieście, przez które obchody ku czci Patronki trwają niemal cały tydzień – wieczorem 28 maja uroczysta sesja Rady Miejskiej, w innym dniu spotkanie ze znaną osobą, Gminny Dzień Dziecka. Uroczysta sesja Rady Miejskiej miała w tym roku również wątek szarourszulański. Wśród laureatów nagród przyznanych mieszkańcom gminy Pniewy znalazła się s. Daniela Jankowska, której burmistrz gminy Jarosław Przewoźny wręczył nagrodę zapowiedzianą już w ubiegłym roku podczas jubileuszu 30-lecia istnienia chóru Promyki Słoneczne – najwyższe odznaczenie wojewody wielkopolskiego, medal im. Witolda Celichowskiego...

W dniu 25 maja 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie miała miejsce piękna uroczystość zawierzenia macierzyństwa Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej. Do Świątyni przybyły licznie matki z dziećmi, jak i siostry urszulanki na czele z s. przełożoną centrum warszawskiego, s. Beatą Mazur...

W dniu 11 maja 1989 roku, w przeddzień rozpoczęcia uroczystego przewiezienia relikwii bł. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Polski, papież Jan Paweł II powiedział o Niej i do Niej: W każdym razie żegnając Cię, nie rozstajemy się. Nie rozstajemy się, Kościół się nigdy nie rozstaje z tajemnicą świętych obcowania. Nie rozstaje się se swoimi świętymi i błogosławionymi. Oni stanowią jego przyszłość. Stanowią jego największą nadzieję. Wskazują nieustannie drogę, a równocześnie wciąż wracają do nas, są z nami. Stanowią żywy przykład dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy żyją podobnym charyzmatem jak Twoje siostry urszulanki. Dla nas wszystkich - przykład świętości. I wreszcie wspierają nas - i na Twoje wsparcie liczymy...
sobota, 25 maj 2019 09:09

Z kroniki Zgromadzenia

28 maja 1989 - Zakończenie translacji relikwii m. Urszuli Ledóchowskiej z domu generalnego Zgromadzenia w Rzymie do domu macierzystego w Pniewach

Kolejna rocznica przewiezienia relikwii m. Urszuli z Rzymu do Pniew jest okazją do wspominania wydarzeń tamtych majowych dni. Dla każdego miejsca, w którym wtedy przebywała bł. Urszula w swoich relikwiach - czy to Rzym, Loosdorf, Zakopane, Lipnica Murowana, Sieradz, Łódź, Warszawa, Poznań, czy w końcu Pniewy, te "odwiedziny" były inne, wiązały się z historią miejsca, z pobytem i działalnością m. Urszuli za jej życia. Przywołały więc różne wspomnienia, które nadały także temu wydarzeniu w maju 1989 roku szczególne i wyjątkowe znaczenie. Warto było utrwalić te wspomnienia, które teraz z okazji 30. rocznicy translacji chcemy znów przywołać do świadomości. Cennym źródłem jest spisana relacja s. Urszuli Michalak USJK, której fragmenty, to jest opis wydarzeń w wybranych miejscach, poniżej przedstawiamy...
s. Małgorzaty Pagacz USJK

Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2019

Jest to rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego SJ, obroniona 19 kwietnia 2018 roku; zatwierdzona przez Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie dnia 21 czerwca 2018 roku.

s. Paulina Aniela Jaskulanka USJK

Kronika okupacyjna
klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu
Zapiski kronikarskie i wspomnienia 1939-1945

opracowanie, przedmowa: Ita Turowicz

Edycja Świętego Pawła

Częstochowa 2017
wydanie II poprawione i uzupełnione

Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu jest hołdem dla tych kilkudziesięciu sióstr, niepozornych, „szarych” kobiet z ulicy Dominikańskiej, które wspierały, pielęgnowały i karmiły, które wielu Polakom pomogły przetrwać trudny czas okupacji. Siostry, nie dysponując niemal niczym, stłoczone na krużganku i poddaszu zajętego przez Niemców klasztoru, stworzyły ośrodek prawdziwie chrześcijańskiej pomocy, promieniujący nie tylko na miasto i okolicę, ale i na całą Polskę.

Strona 16 z 16