wtorek, 07 kwiecień 2020 10:55

Nota biograficzna

Urszula Michalak, ur. 30 lipca1957 r. w Lublinie. Chodziła do szkoły podstawowej nr 19 i 7 w Lublinie. Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie (1972 -76). W 1976 r. rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jako studentka była czynnie zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez ojców jezuitów przy kościele akademickim KUL. Jest wychowanką o. Jerzego Świerkowskiego, o. Mirosława Paciuszkiewicza i wielu innych jezuitów pracujących wówczas w kościele akademickim KUL. Studia ukończyła w 1982 r. z tytułem magistra filozofii. Pod kierunkiem prof. dra hab. B. Dziemidoka, wówczas docenta, i prof. dr hab. E. Borowieckiej, wówczas doktor, napisała pracę magisterską na seminarium naukowym z estetyki nt: Etyczne problemy dzieła literackiego w oparciu o krytyczno-literacką twórczość Karola Ludwika Konińskiego. Ten polski pisarz międzywojnia w swojej twórczości krytyczno-literackiej stawia tezę, iż estetyczny wymiar dzieła literackiego jest w koniecznej relacji do poziomu życia moralnego autora dzieła. Tylko ten twórca, który może poszczycić się wysokim morale, wniesie do kultury autentyczne wartości estetyczne. Istnieje ścisła wzajemna relacja między wartościami etycznymi a wartościami estetycznymi. Dobro odsłania piękno, a piękno wydobywa z mroku życia dobro. Tylko to dzieło literackie spełnia swoją rolę w wymiarze estetycznym, które wskazuje na wartości godne człowieka. Literatura winna ukazywać człowieka, jako osobę z natury skierowaną ku dobru. Dążenie zaś ku dobru czyni życie ludzkie pięknym, bardziej ludzkim i prowadzi do pełni człowieczeństwa. Twórczość, która nie jest potwierdzona wysokim morale autora, która nie rozpoznaje dobra bądź odwraca się od niego jest pusta, jałowa i bezowocna.

Po ukończeniu studiów w 1982 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, potocznie nazywanego urszulankami szarymi, założonego przez św. Urszulę Ledóchowską. Pierwsze dwa lata wstępnej formacji zakonnej odbyła w Pniewach koło Poznania, w domu macierzystym Zgromadzenia. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych w 1984 r. wróciła do Lublina. Tam na przestrzeni 13 lat pracowała w administracji KUL w Domu Akademickim na Poczekajce, była kierowcą, zaopatrzeniowcem. W latach 1992-96 prowadziła wykłady z metafizyki w Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym, w 1994-96 uczyła filozofii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie tzw. Biskupiaku, w 1994-95 współpracowała z Telewizją Polsat, dla której przygotowała i zrealizowała siedem programów z cyklu Poczet świętych i błogosławionych polskich.

W 1996 r. uzyskała tytuł doktora filozofii na KUL. Pod kierunkiem o. prof. dra hab. Mieczysława A. Krąpca napisała pracę doktorską nt: Koncepcja religii św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnej literatury tomistycznej. Kanwę prowadzonych dociekań filozoficznych stanowiło tomaszowe rozumienie religii zarówno jako usprawnienie moralne w dziedzinie oddawania przez człowieka czci należnej Bogu, jak też jako realnej relacji interpersonalnej, sposobu osobowego życia człowieka, którego perspektywę wyznacza Bóg, Dawca życia, Źródło wszelkiego istnienia i jednocześnie najwyższe Dobro-Cel, ku któremu zdąża człowiek.

W latach 1997-2009 mieszkała i pracowała w Łodzi. Prowadziła wykłady z przedmiotów filozoficznych: metafizyka, etyka, antropologia filozoficzna i teologiczna, historia filozofii, teodycea, pedagogika religii, wstęp do filozofii, logika praktyczna a także konwersatoria i wykłady monograficzne. Miejscem jej pracy były wyższe uczelnie w Łodzi: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – filia łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Teologiczny, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Podyplomowe Studium Filozoficzne – filia KUL-u, a także Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, w Łowiczu oraz Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów Conv. w Łodzi Łagiewnikach, jak również Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące. Urszula Michalak jest autorką kilku haseł zamieszczonych w Powszechnej Encyklopedii Filozofii (t. VII, Lublin 2005) oraz w Encyklopedii Filozofii Polskiej (t. I, Lublin 2011). W czasie pobytu w Łodzi przeprowadziła ok. 50 wykładów naukowych, odczytów oraz prelekcji na temat życia i działalności św. Urszuli Ledóchowskiej, Apostołki Łodzi oraz prezentowała swoją poezję na wieczorach poetyckich.

W 2009 r. wróciła do Lublina ze względu na potrzebę pomocy w opiece nad starszą, niepełnosprawną matką, jednocześnie podejmując pracę w Przedszkolu Sióstr Urszulanek SJK jako intendentka i częściowo zaopatrzeniowiec.

Jako poetka debiutowała w 1984 r. w miesięczniku W drodze wierszem Boże Narodzenie 1982. Artykuły filozoficzne, wiersze, eseje publikowała w ok. 40 czasopismach, w takich jak: Akant, Człowiek w kulturze, Droga, Fraza, Gość Niedzielny, Łódzkie Studia Teologiczne, Niedziela, Nowa Okolica Poetów, Okolica Poetów, Poezja Dzisiaj, Przegląd Powszechny, Przewodnik Katolicki, Suplement, Topos, Via Consecrata, W drodze, Źródło. Wiersze Urszuli Michalak były publikowane również w kilkudziesięciu antologiach poezji polskiej i zagranicznej, prezentowane w TVP Lublin, w Polskim Radiu Lublin. Zostały też przetłumaczone na język ukraiński i fiński. W oparciu o twórczość Urszuli Michalak powstało kilka prac dyplomowych.

W 1997 r. otrzymała Literacką Nagrodę Młodych im. Józefa Czechowicza za tomik wierszy W drodze po śmierć i po zmartwychwstanie, Lublin 1996. Jest laureatką 96 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich i literackich.  M. in. otrzymała I nagrodę w konkursach: O pajdkę chleba razowego, Puławy 1997, 1999, 2002, 2003; Konkursu Poetyckiego im. J. Krzewniaka, Karczew 1999; Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego, Biała Podl. 2000, 2002; Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego, Lębork 2000; O złote gęsie pióro, Wąglany 2001; U progu Kresów, Chełm 2001, Kobieta, Tomaszów Maz. 2001, 2003; O laur Opina, Ciechanów-Opinogóra 1995, 2003; O wieniec Akantu, Bydgoszcz 2004, Ewangeliczny Pasterz, Opoczno 2006; Jan Paweł II, Sieradz 2007; nagrody II, III i wyróżnienia otrzymała w Konkursach Poetyckich: im. B. Leśmiana, Iłża 1997, 1998; O dzban czarnoleskiego miodu, Czarnolas 1997, 1998, 2001, 2005; im. E. Stachury, Włocławek 1998; Jesienna Chryzantema, Płock 1999, 2000; O liść dębu, Płock 1999, 2002, 2003, 2004; im. M. Konopnickiej, Warszawa 2001, 2003; im. T. Nowaka, Tarnów 2002; im. St. Grochowiaka, Radom 2002, 2004; im. R. Wojaczka, Mikołów 2002; im. M. Hłaski, Chorzów 2002; im. C. K. Norwida, Bydgoszcz 2003.

Z okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej otrzymała w 2014 r. od prezydenta miasta Lublina Medal Prezydenta, a Kapituła Wawrzynów Literackich przyznała jej Srebrny Wawrzyn Literacki. Od 2003 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich, przynależy do lubelskiego Oddziału ZLP. 

Jej biogramy publikują:

Zdzisław Łączkowski, Wolność nie zniewolona, Warszawa 1997

Jan Smolarz, Pisarze współcześni regionu lubelskiego, Lublin 1999

Zdzisław Łączkowski, Poeci Pańskiej Winnicy. Słownik osób duchownych piszących wiersze, Warszawa 2004

Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Zug - Poznań 2004

Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013, Lublin 2013

Siostra Urszula Michalak opublikowała dotychczas następujące tomiki wierszy:

 • Wołanie trzciny nadłamanej, przedmowa Adriana Szymańska, Lublin 2019
 • Prawie przedwieczór, przedmowa Wojciech Kaliszewski, wiersze na płycie CD czyta Anna Dymna, muzyka Wojciech Kilar, Lublin 2019
 • Dzień za dniem, rok za rokiem, przedmowa Waldemar Michalski, Lublin 2016
 • Pod garbatą tęczą codzienności, przedmowa Wacław Oszajca, Warszawa 2011
 • Aureola zapleciona w pastorał. Pontyfikat Jana Pawła II w barwach metafory, przedmowa o. Jacek Salij, wiersze na płycie CD czyta Krzysztof Kolberger, Łódź 2008
 • Niewiasta smukłej prostoty. Święta Urszula Ledóchowska w myśli poetyckiej, przedmowa ks. bp. Józef Zawitkowski, wiersze na płycie CD czyta Krzysztof Kolberger, Łódź 2007
 • Paschał ufności, Łódź 2003
 • Wczesne popołudnie, przedmowa Tadej Karabowicz, Warszawa 2002
 • W kolebce czasu, posłowie Jerzy Poradecki, grafiki Zb. Jóźwik, Łódź 2000
 • Krajobraz wystrugany żywiołem, przedmowa ks. Ireneusz Skubiś, Częstochowa 1998
 • Dmuchawce szczęścia, narośla smutku, przedmowa ks. Jan Sochoń, Lublin 1998
 • W muszelce łzy, przedmowa Paweł Smogorzewski, Lublin 1997
 • W drodze po śmierć i po zmartwychwstanie, przedmowa ks. Jan Twardowski, Lublin 1996
 • Z aniołem za rękę, przedmowa Wacław Oszajce, Lublin 1995
 • Przechodząc rozległą pustynię, grafiki Jacek Soliński, Gniezno 1994
 • Szkarłatny zapach białych róż, wydanie powielaczowe, Lublin 1987
 • Rzeźbię twarz człowieka, wydanie powielaczowe, Lublin 1982
 • Powierzam Tajemnicę, wydanie powielaczowe, Lublin 1981

a także zbiór szkiców filozoficznych

 • Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego, przedmowa s. Zofia J. Zdybicka USJK, Łódź 2006
Czytany 1178 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 czerwiec 2020 09:30
Więcej w tej kategorii: « Wybrane wiersze s. Urszuli Michalak