piątek, 29 styczeń 2021 10:51

XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W dniu 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. 25 lat temu papież Jan Paweł II to święto właśnie ustanowił Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W swoim orędziu skierowanym do biskupów świata z okazji pierwszego Dnia Życia Konsekrowanego w 1997 roku Papież wyjaśnił istotę tych obchodów…

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego [...] mają pomóc całemu Kościołowi w coraz pełniejszym dostrzeganiu wartości świadectwa osób, które wybrały drogę wiernego naśladowania Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych; zarazem dla samych osób konsekrowanych będą właściwą okazją odnowienia przyrzeczeń oraz ożywienia uczuć, które powinny inspirować ich oddanie się Panu.

Misja życia konsekrowanego w Kościele, zarówno obecnie, jak w przyszłości, u progu trzeciego tysiąclecia, obejmuje nie tylko tych którzy otrzymali ten szczególny charyzmat, ale całą wspólnotę chrześcijańską. [...]

Cel tego Dnia jest potrójny: po pierwsze – odpowiada on wewnętrznej potrzebie bardziej uroczystego wielbienia Pana i dziękczynienia Mu za wielki dar życia konsekrowanego. [...]

Po drugie – Dzień Życia Konsekrowanego ma za zadanie przyczynić się do poznania tej formy życia i pogłębiania szacunku dla niego ze strony całego Ludu Bożego. [...]

Taka forma życia, przyjęta przez Chrystusa i uobecniana w szczególny sposób przez osoby konsekrowane, ma wielkie znaczenie dla Kościoła, powołanego, by we wszystkich swoich członkach przeżywać to samo dążenie do pełnego zjednoczenia z Bogiem poprzez naśladowanie Chrystusa w świetle i mocy Ducha Świętego. [...]

Trzeci powód dotyczy bezpośrednio osób konsekrowanych. Są one zaproszone do wspólnego i uroczystego świętowania niezwykłych dzieł, które Pan w nich dokonał, aby w świetle wiary mogły jeszcze pełniej odkryć blask Bożego piękna – promieniującego za sprawą Ducha w sposobie ich życia – oraz aby mogły jeszcze żywiej uświadomić sobie swą niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. [...]

W swoim tegorocznym liście do osób konsekrowanych w Polsce przewodniczący ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, biskup Jacek Kiciński CMF, ujmuje zadania, przed którymi stają osoby konsekrowane, w czterech punktach:

  • Przychodzić do Światła,
  • Słuchać, by tworzyć wspólnotę,
  • Widzieć człowieka i dzielić się wiarą,
  • Żyć Bożą obecnością.

We współczesnym świecie, zwłaszcza w czasie pandemii, wspólnoty zakonne mają szczególną misję do spełnienia – misję niesienia światła nadziei. Biskup Kiciński pisze o tym w odniesieniu do wydarzeń podczas ofiarowania Jezusa w świątyni:

Dziś wiele osób doświadcza głębokiego kryzysu wiary, inni porzucają wspólnotę Kościoła. W tej sytuacji wspólnoty zakonne stają się swego rodzaju źródłami światła w świecie pogrążonym w ciemności rozproszenia. Dzięki ich wytrwałej modlitwie możemy uczestniczyć w radosnym okrzyku Symeona: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. I my chciejmy wytrwale oczekiwać obietnicy Bożej i wierzyć, że każda ciemność prędzej czy później zostanie rozproszona światłem płynącym z zaufania Bogu i Jego Słowu.

Nasze Zgromadzenie ma za sobą rok jubileuszowy w związku ze 100-leciem swojego powstania. Przy okazji 25. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragniemy podziękować Wszystkim, którzy wspierali nas duchowo i materialnie, byśmy owocnie mogły spełniać naszą szarourszulańską misję w dziełach służących wychowaniu dzieci i młodzieży. I prosimy o dalszą modlitwę – o nowe powołania do naszego Zgromadzenia, by dzieło rozpoczęte 100 lat temu mogło trwać nadal…

Orędzie papieża Jana Pawła II z okazji pierwszego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego - link na stronę zyciezakonne.pl

List przewodniczącego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, biskup Jacek Kiciński CMF - link na stronę niedziela.pl
Czytany 1395 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 luty 2021 09:59