czwartek, 04 luty 2016 08:44

Doroczne spotkanie Centrum Brazylijskiego

W dniach od 4 do 8 stycznia br. w Kurytybie miało miejsce doroczne spotkanie sióstr Centrum Brazylijskiego. Podczas spotkania siostry dzieliły się tym wszystkim co przeżywały w wymiarze duchowym i apostolskim, w minionym roku kalendarzowym. Spotkanie było ubogacone momentami modlitwy osobistej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Celebracje Mszy św. i konferencje były poświęcone aktualnym wydarzeniom z życia Kościoła Powszechnego, szczególnie związanymi z Rokiem Miłosierdzia.

 

Podczas spotkania wiele miejsca siostry poświęciły wspólnej refleksji nt. przeżywanego w Zgromadzeniu jubileuszu 150. rocznicy urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej i podjętym inicjatywom  uczczenia tej rocznicy we wspólnotach w Brazylii, jak również ważniejszym wydarzeniom w Polsce. S. Anna Klimczak przygotowała tłumaczenie niektórych wystąpień z Sympozjum, poświęconego w całości osobie naszej Matki Założycielki, które odbyło się 17 kwietnia 2015 r. w Pniewach.

6 stycznia siostry nawiedziły Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kurytybie, gdzie przeszły przez Drzwi Święte i wzięły udział we Mszy św. o godz. 15.00, czyli w godzinie miłosierdzia. W kolejne dni nawiedziły klasztor trapistów w Campo do Tenente, gdzie pogłębiły tajemnicę „objawień” Pana: Trzech Króli, Chrzest Pański i Cud w Kanie Galilejskiej. W klasztorze Karmelitów Bosych w Kurytybie miały okazje spotkania ze wspólnotą terapeutyczną dla osób uzależnionych od narkotyków – w ten sposób poszerzyły swoje serce myśląc o osobach potrzebujących wsparcia nie tylko materialnego.

Doroczne spotkanie służyło zaciśnięciu wzajemnych więzów między siostrami i pogłębieniu duchowemu, umocnieniu się w wierze i nabraniu nowych sił duchowych i fizycznych do dalszej pracy tam wszędzie, gdzie Boża Opatrzność zaprowadzi.

Czytany 1323 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 styczeń 2017 09:38