poniedziałek, 24 sierpień 2020 16:19

Pielgrzymka rowerowa do Merentähti

Czas wakacyjny w tym roku różni się nieco od lat poprzednich. Nie zrażamy się jednak sytuacją, która nas trochę ogranicza, i szukamy różnych możliwości, by wykorzystać ten czas na duchowe przeżycia. Na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej zorganizowałyśmy pierwszą pielgrzymkę rowerową do Gwiazdy Morza...

Zbiegło się to również z 25-leciem ślubów s. Joanny. Pojechaliśmy zatem na rowerach do Merentähti, by nad fińskim zalewem wielbić Boga i dziękować za łaski przez ręce Matki Bożej. Była uroczysta Msza św. z odnowieniem ślubów, której przewodniczył o. Paweł Krupa, dominikanin, a potem oczywiście ognisko z kiełbaskami. Pod koniec uroczystości dołączył do nas nowo mianowany dla Kościoła w Rosji biskup o. Mikołaj Dubinin, franciszkanin. Radości było wiele, pogoda dopisała. Jest za co Bogu dziękować!

Открытка из Петербурга

Время каникул в этом году немного отличается от предыдущих лет. Мы не отчуждаемся от этой ситуации, которая несколько ограничивает нас, но ищем разные возможности использовать это время для духовных переживаний. На празднование Успения Богоматери мы организовали первое вело - паломничество к Звезде Моря. Это также совпало с 25-летием монашеской жизни с. Иоанны. Мы поехали на велосипедах в Мерентяхти, чтобы над Финским заливом прославить Бога и благодарить Его за благодати через руки Божьей Материи. Была торжественная месса с возобновлением обетов, которую председательствовал о. Павел Крупа-доминиканец и, конечно, костёр с колбасами. В конце торжества к нам присоединился вновь назначенный для Церкви в России епископ о. Николай Дубинин-францисканец. Радости было много, погода пррекрасная. Есть за что благодарить Бога!

Czytany 1181 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 sierpień 2020 16:38