sobota, 01 luty 2020 09:52

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Tak, Dzieci moje, odważnie dalej po drodze zakonnej, po drodze do Boga. O co dzień dziękujcie gorąco Panu Bogu za łaskę powołania – po łasce wiary to największa łaska, której Bóg nam udzielił. Tylko wiernie i wesoło trzeba nam z nią współpracować. (…) Chciałabym móc, Dzieci moje, wyprosić Wam tę świętą miłość Bożą, która daje nam ochotę do służby Bożej, tę świętą gorliwość, by wznosić się wyżej, coraz wyżej ku Bogu! Bądźcie święte – nie nadzwyczajnymi rzeczami, ale cichą, ukrytą, codzienną ścisłością w spełnianiu swych obowiązków.
św. Urszula Ledóchowska w liście do s. Immaculaty Dorkowskiej

„Oto wielka tajemnica wiary” – tak zatytułowany jest list bp. Jacka Kicińskiego, Przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, skierowany do wiernych Kościoła w Polsce z okazji tegorocznego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, który obchodzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W kontekście Ofiarowania Pańskiego – jak pisze Ksiądz Biskup –sytuuje się życie konsekrowane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. To ofiarowanie sprawia, że konsekrowani czują się spadkobiercami słów św. Pawła Apostoła –już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20).W konsekwencji Eucharystia stanowi fundament całego życia osoby konsekrowanej. Ono z Niej wypływa i ku Niej zmierza. Eucharystia jest dla konsekrowanych SCHOLA AMORIS – szkołą prawdziwej miłości.

Tematyka tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego wpisuje się zatem w tematykę roku duszpasterskiego – Tajemnica wiary – Eucharystia.

Z okazji 24. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Świadkowie wielkiej tajemnicy wiary”, zorganizowana przez Komisję ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonnych w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

W konferencji brały udział także przedstawicielki Eucharystycznego Ruchu Młodych, organizacji dla dzieci i młodzieży, którą 95 lat temu pod nazwą Krucjaty Eucharystycznej w Polsce zakorzeniła św. Urszula Ledóchowska.

List ks. bp. Jacka Kicińskiego CMF - na stronie Episkopatu Polski

Artykuł o życiu konsekrowanym w Polsce - na stronie Episkopatu Polski

Wypowiedź ks. bp. Jacka Kicińskiego o życiu konsekrowanym:O konferencji prasowej w dniu 29 stycznia 2020 roku - na stronie Episkopatu Polski

O Krucjacie Eucharystycznej - na stronie Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach
Czytany 1622 razy Ostatnio zmieniany sobota, 01 luty 2020 09:57