niedziela, 16 lipiec 2017 07:00

Dziś czcimy Matkę Bożą Gwiazdę Morza

Obecna figura Matki Bożej w Merentähti Obecna figura Matki Bożej w Merentähti

Gwiazdo Morza! Ile w tym pięknym wezwaniu piękności, ufności, miłości. Maryjo, Matko moja, Pani moja, Tyś moją i całej naszej gromadki – Gwiazdą Morza, Gwiazdą, która przyświeca biednemu żeglarzowi na rozhukanym, bałwanami pokrytym oceanie. Gdy gwiazdy nie ma na niebie, żeglarz błądzi, traci nadzieję, że wyjdzie z grożącego niebezpieczeństwa, bo wpatrzony w niebo, widzi tylko groźne, piętrzące się chmury – zwiastuny śmierci. Aż tu nagle chmury się powoli rozchodzą i na błękicie błyska mała gwiazdeczka. Żeglarz z radością podnosi do niej ręce, bo ona mu wskazuje drogę, jest dla niego zwiastunką ratunku, swym jasnym światłem wlewa nadzieję, radość w jego biedne, strapione serce.
(z Rozmyślań św. Urszuli)


Urszulanki SJK szczególnie czczą Maryję jako Gwiazdę Morza, jako tę, która wskazuje drogę, zwłaszcza w trudnych momentach życia, która uczy ufności i pełnego nadziei zawierzenia… Szarourszulańskie nabożeństwo do Gwiazdy Morza ma swoje korzenie w czasach, gdy matka Urszula była przełożoną urszulańskiego domu w Petersburgu i nic nie wskazywało na to, że z tej wspólnoty kiedyś powstanie nowa gałąź urszulańska – urszulanki Serca Jezusa Konającego. W Merentähti (po fińsku: Gwiazda Morza) nad Zatoką Fińską powstał Hymn do Gwiazdy Morza oraz akt strzelisty Święta Dziewico, cudowna nasza Gwiazdo Morza…, które oba zostały ułożone przez matkę Urszulę i są odmawiane przez siostry do dziś. W dniu 16 lipca wspominamy poświęcenie figury Matki Bożej Gwiazdy Morza nad brzegiem Zatoki Fińskiej – 16 lipca 1910 roku.

Więcej o duchowości szarourszulańskiejHymn do Gwiazdy Morza

Gwiazdo Morza, Panno Święta,
Ześlij jasne swe promienie
W duszę moją. Wniebowzięta,
K’ niebu serca zwróć pragnienie!

Gwiazdo Morza! Ucisz burze,
Duszą moją co miotają.
Gwiazdo cudna, tam, na górze,
Rozkaż wiatrom, niech ustają!

Gwiazdo Morza! Mgłę ciemności
Promień łaski niech rozproszy.
Niech ma dusza ku wieczności
Z wiarą, ufnie wzrok swój wznosi.

Gwiazdo Morza! O Maryja,
Niech me serce jak to morze
Tylko niebios toń odbija,
Gwiazd miganie, blaski zorzy.

Gwiazdo Morza! Głębie duszy
Niech promienie złocą słońca.
Niech Twe tchnienie je poruszy
Jak wiatr morze Twe, bez końca.

Gwiazdo Morza! Ku błękitom
Niechaj dusza ma się wzbija.
Ku miłości jasnym szczytom,
Ku mej Gwieździe, o Maryja!

Akt strzelisty do MB Gwiazdy Morza

Święta Dziewico, cudowna nasza Gwiazdo Morza, jasnymi swymi promieniami podnoś serca nasze i dusze nasze ku Boskiemu Słońcu naszemu, Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Czytany 2201 razy Ostatnio zmieniany sobota, 15 lipiec 2017 11:21