piątek, 25 czerwiec 2021 15:11

Pocztówka z Merentähti

Maryja Gwiazda Morza z pewnością prowadzi nas teraz,
prowadzi naszą łódkę, mimo rozhukanych bałwanów.
Garnijmy się do Niej z wielką ufnością  i z coraz większą miłością wołajmy:
Matko, ratuj, bo giniemy. św. Urszula Ledóchowska

Zatoka Fińska – Merentähti w maju gościło wielu naszych katolików, różne grupy...

wtorek, 15 czerwiec 2021 17:08

Znaki nadziei w Königstein/ Niemcy

Kto by pomyślał – prawie dokładnie rok po naszym przyjeździe do klasztoru urszulanek w Königstein przeżywałyśmy dwie uroczystości zakonne: w piątek, 11 czerwca 2021 roku, podczas wieczornej Mszy św. miało miejsce swego rodzaju dopełnienie ceremonii związanej z ślubami wieczystymi s. Katariny Blazanovic, a w niedzielę, 13 czerwca, profesja wieczysta s. Mariny Jelovic. Obie razem stanowiły wymowny i piękny akcent w niełatwych dziejach urszulańskiej wspólnoty w Königstein...

Na rekolekcje zapraszamy młodzież od 13 do 16 roku życia:)

Ufamy, że będzie to czas radości i modlitwy, wzajemnego poznawania się i odkrywania cudów Pana Boga, w modlitwie, zabawie, wzajemnych relacjach, w pięknie przyrody. Wierzymy, że będzie to również czas tworzenia więzów z niezwykłą Przyjaciółką św. Urszulą Ledóchowską, którą odwiedzimy w Jej pniewskim sanktuarium.

Czas rekolekcji spędzimy przede wszystkim na terenie pięknego lipnickiego domu Sióstr Urszulanek SJK.

I postaramy się zrobić 3 kroki do...

Strona 30 z 30