piątek, 09 grudzień 2022 12:11

Przyjęcie do ERM w Młocinach

W pierwszą niedzielę adwentu w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie-Młocinach cztery dziewczęta złożyły przyrzeczenia i otrzymały odznaki Eucharystycznego Ruchu Młodych. Uczyniły to we wspólnocie parafialnej podczas Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Jarosław Kotula.

Mamy nadzieję, że podjęte w duchu wiary zobowiązania zakończone słowami: PRAGNĘ TO CZYNIĆ Z RADOŚCIĄ! umocnią codzienną wierność w dawaniu świadectwa i więź z Jezusem Eucharystycznym.

s. Barbara Masewicz

Czytany 1407 razy