Z kroniki Zgromadzenia

Z kroniki Zgromadzenia

14 stycznia 1907: m. Urszula wyjeżdża do Rzymu w sprawie dokonania zmian w Konstytucjach

Szkoła i pensjonat, które krakowskie urszulanki – zgodnie z wielowiekowym charyzmatem zakonu – prowadziły przy swoim klasztorze, na początku XX wieku wchodziły w trudny okres przemian z powodu zmian w szkolnictwie na terenie Galicji. Z jednej strony szkoła jak dotąd nie posiadała praw państwowych, a z drugiej – klauzura papieska[1], którą objęty był klasztor, uniemożliwiała siostrom odbywania koniecznych według przepisów praktyk w innych zakładach wychowawczych. Reguła z XVII wieku potwierdzona bullą papieża Pawła V[2] zobowiązywała do papieskiej klauzury, a równocześnie bulla ta potwierdzała apostolski charakter instytutu, czyli możliwość prowadzenia szkół i pensjonatów...

czwartek, 12 styczeń 2017 09:49

Z kroniki - Otwarcie domu w Damaida/ Tanzania

12 stycznia 2012 – Otwarcie wspólnoty w Damaida/ Tanzania

Dom w Damaida (wioska niedaleko Mkiwa) jest jednym z czternastu domów Zgromadzenia w Tanzanii. Jest to 9-osobową wspólnota, która pracuje w przedszkolu dla ok. 50 dzieci i 3-oddziałowej szkole podstawowej oraz uprawia ziemię.

Strona 6 z 6