Z kroniki Zgromadzenia

Z kroniki Zgromadzenia

środa, 01 marzec 2017 16:03

Z kroniki Zgromadzenia

3 marca 1922: Zgromadzenie podejmuje pracę w Łodzi

Na zaproszenie ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza nowo utworzonej diecezji łódzkiej, Zgromadzenie otworzyło w marcu 1922 placówkę w Łodzi w celu organizowania, koordynowania i prowadzenia pracy katechetycznej. Tymczasowym mieszkaniem trzech sióstr był mały domek przy ul. Skorupki 1. W roku 1923 siostry uzyskały bezpłatne mieszkanie przy ul. Czerwonej 6, w kamienicy należącej do właściciela fabryki, Ludwika Geyera...

czwartek, 16 luty 2017 09:29

Z kroniki Zgromadzenia

17 lutego 1972: Zamknięcie procesu apostolskiego dotyczącego cudownego uzdrowienia Jana Kołodziejskiego za przyczyną Sługi Bożej Urszuli Ledóchowskiej

W dniu 17 lutego 1972 roku zamknięto w Krakowie pierwszy proces apostolski dotyczący cudownego uzdrowienia Jana Kołodziejskiego za przyczyną Sługi Bożej Urszuli Ledóchowskiej. Uzdrowienie miało miejsce 26 maja 1946 roku po wypadku, któremu uległ Jan Kołodziejski podczas pracy piłą. Było to drugie uzdrowienie za przyczyną matki Urszuli – pierwsze dotyczyło siostry Danuty Pawlak, urszulanki SJK, i miało miejsce w tym samym roku, 16 lutego 1946 roku. Oba wydarzenia były bezpośrednimi bodźcami do rozpoczęcia starań o beatyfikację matki Urszuli...

14 stycznia 1907: m. Urszula wyjeżdża do Rzymu w sprawie dokonania zmian w Konstytucjach

Szkoła i pensjonat, które krakowskie urszulanki – zgodnie z wielowiekowym charyzmatem zakonu – prowadziły przy swoim klasztorze, na początku XX wieku wchodziły w trudny okres przemian z powodu zmian w szkolnictwie na terenie Galicji. Z jednej strony szkoła jak dotąd nie posiadała praw państwowych, a z drugiej – klauzura papieska[1], którą objęty był klasztor, uniemożliwiała siostrom odbywania koniecznych według przepisów praktyk w innych zakładach wychowawczych. Reguła z XVII wieku potwierdzona bullą papieża Pawła V[2] zobowiązywała do papieskiej klauzury, a równocześnie bulla ta potwierdzała apostolski charakter instytutu, czyli możliwość prowadzenia szkół i pensjonatów...

czwartek, 12 styczeń 2017 09:49

Z kroniki - Otwarcie domu w Damaida/ Tanzania

12 stycznia 2012 – Otwarcie wspólnoty w Damaida/ Tanzania

Dom w Damaida (wioska niedaleko Mkiwa) jest jednym z czternastu domów Zgromadzenia w Tanzanii. Jest to 9-osobową wspólnota, która pracuje w przedszkolu dla ok. 50 dzieci i 3-oddziałowej szkole podstawowej oraz uprawia ziemię.

Strona 6 z 6