Z kroniki Zgromadzenia

Z kroniki Zgromadzenia

czwartek, 31 sierpień 2017 09:12

Z kroniki Zgromadzenia

1 września 1922 - Rozpoczęcie pracy w Sieradzu

Urszulańskie dzieje podominikańskiego klasztoru w Sieradzu zaczynają się w kwietniu 1921 roku, kiedy matka Urszula przyjęła zaproszenie ziemianek powiatu sieradzkiego do wygłoszenia odczytu o działalności młodego Zgromadzenia szarych urszulanek. Po odczycie podeszły do Matki dwie panie z propozycją, by urszulanki przejęły klasztor w Sieradzu...

niedziela, 30 lipiec 2017 09:55

Z kroniki Zgromadzenia

31 lipca 1907 - Matka Urszula opuszcza Kraków i podejmuje pracę w Petersburgu

W dniu 31 lipca 1907 roku urzeczywistniają się plany matki Urszuli, by w Rosji rozpocząć pracę wychowawczą dla polskich dziewcząt żyjących w zaborze rosyjskim. Bezpośrednim bodźcem do podjęcia starań w tym kierunku była rewolucja w Rosji w 1905 roku.

środa, 19 lipiec 2017 10:04

Z kroniki Zgromadzenia

20 lipca 1962 - Upaństwowienie urszulańskiej szkoły w Pniewach

Urszulańskie dzieło wychowawcze w Pniewach, założone przez matkę Urszulę w 1920 roku jako Szkoła Gospodarcza, w 2020 roku obchodziłoby – razem z całym Zgromadzeniem i domem macierzystym w Pniewach – stulecie swojego istnienia, gdyby nie doszło do wydarzenia, które w dniu 20 lipca 1962 roku przerwało tę piękną historię na prawie trzydzieści lat...
wtorek, 11 lipiec 2017 10:05

Z kroniki Zgromadzenia

12 lipca 1947 - Wybór matki Brygidy Rodziewicz na przełożoną generalną

Matka Brygida (Zoe) Rodziewicz urodziła się 1 maja 1885 roku w Aszchabadzie (Turkmenistan) w rodzinie Zygmunta i Małgorzaty ze Stulgińskich. W 1903 roku ukończyła gimnazjum przy parafii św. Katarzyny w Petersburgu – tę szkołę z internatem, którego kierownictwo cztery lata później miała objąć matka Urszula…
czwartek, 22 czerwiec 2017 09:40

Z kroniki Zgromadzenia

23 czerwca 2002 - Podjęcie misji na Filipinach

W czerwcu 2002 Zgromadzenie podjęło misyjną pracę na Filipinach, w Tagaytay, 65 km na południu od stolicy Manili. Zakres pracy sióstr mieści się całkowicie w szarourszulańskim charyzmacie – jest to katecheza, praca z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami, pomoc najbardziej potrzebującym...
poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:21

Z kroniki Zgromadzenia

13 czerwca 1932 - Rozpoczęcie działalności w Łęczycy

Działalność Zgromadzenia w latach trzydziestych można scharakteryzować jako silnie „środowiskową”. Oprócz pracy w zakładach wychowawczych siostry podejmowały również działalność społeczną dla ludzi „mieszkających obok nich, w okolicy, a oczekujących ich posługi, troski. Powstawały przedszkola, świetlice gromadzące dzieci i młodzież, siostry katechetki uczyły religii w miejscowych szkołach, przygotowywały dzieci do sakramentów świętych...
niedziela, 04 czerwiec 2017 09:49

Z kroniki Zgromadzenia

5 czerwca 1997 - Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza urszulański dom na Jaszczurówce w Zakopanem

Ojciec Święty Jan Paweł II był związany z naszym domem na zakopiańskiej Jaszczurówce od lat sześćdziesiątych. Przyjeżdżał tam jako biskup, arcybiskup i kardynał na kilka dni odpoczynku. W latach siedemdziesiątych spędzał u sióstr m. in. pierwsze dni każdego roku. Można więc powiedzieć, że tradycja pobytów na Jaszczurówce u szarych urszulanek kształtowała się przez dobre kilkanaście lat...
środa, 31 maj 2017 15:44

Z kroniki Zgromadzenia

1 czerwca 1922 roku - Rozpoczęcie pracy w Poznaniu

W niepodległej Polsce potrzeba zaopiekowania się młodzieżą była wyjątkowo pilna. Chodziło zwłaszcza o zajęcie się dziewczętami, przybywającymi ze wsi do szkół miejskich lub na studia do miast uniwersyteckich. Dawał się odczuć dotkliwy brak burs i internatów mogących im zapewnić opiekę i odpowiednie warunki bytu za opłatą nieprzekraczającą ich możliwości finansowych. Stancje prywatne w wielu wypadkach tej gwarancji nie dawały...
niedziela, 28 maj 2017 20:29

Z kroniki Zgromadzenia

29 maja 1927 - Pierwszy w Polsce "Dzień Krucjaty"

Krucjata Eucharystyczna to organizacja dziecięca, która ma swoje duchowe korzenie w Apostolstwie Modlitwy. Została założona w 1916 roku przez jezuitę o. A. Bessières’a SJ – wyniku międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1914 roku, na którym stwierdzono potrzebę utworzenia organizacji o profilu eucharystycznym dla dzieci, oraz w odpowiedzi na orędzie papieża Benedykta XV wzywającego dzieci całego świata do modlitwy o pokój...

sobota, 20 maj 2017 11:03

Z kroniki Zgromadzenia

24 maja 1807 – Papież Pius VI kanonizuje Anielę Merici, założycielkę Towarzystwa św. Urszuli

Kanonizacja Anieli Merici miała wielkie znaczenie dla rozwoju „idei urszulańskiej”, której kolebką było założone przez nią w 1535 roku Towarzystwo św. Urszuli. Zakony i stowarzyszenia urszulańskie, które powstały w XVII i XVIII wieku w północnych Włoszech i we Francji, przeżywały głęboki kryzys w czasach rewolucji francuskiej, gdy nakazano zamknięcie urszulańskich szkół i zakładów wychowawczych...

Strona 5 z 6