środa, 23 grudzień 2020 07:40

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 roku

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju
Iz 9, 5b

Drodzy Przyjaciele,

za nami Adwent – czas wzmożonego oczekiwania na spotkanie z Tym, który przychodzi zamieszkać między nami, by nauczyć nas prostej miłości, silniejszej od wszelkiej nienawiści, oraz pojednania, znoszącego dzielące nas granice...

Niech Boże Narodzenie, spotkanie z Bogiem nadziei, napełni wszystkich radością i pokojem, byśmy umieli dostrzegać ślady Jego obecności wśród nas. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy byli Jezusowym światłem wśród tych, którzy potrzebują naszej czułości, bliskości, gestu pojednania.

Trwając w zadumie nad tajemnicą Wcielenia,

z darem modlitwy przy Dzieciątku Jezus

(-) m. Beata Mazur, przełożona generalna

z urszulankami Serca Jezusa Konającego


Warszawa, Boże Narodzenie 2020 roku


 

And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace
Isaiah 9, 5b

Dear Friends,

Advent is behind us – the time of increased waiting to meet the One who comes to live among us, to teach us simple love, stronger than all hatred, and reconciliation that removes the boundaries that divide us.

May this Christmas, the encounter with the God of hope, fill everyone with joy and peace, so that we may see the signs of His presence among us. Let us receive God's blessing so that we may be Jesus' light among those who need our tenderness, closeness, a gesture of reconciliation.

Let us contemplate the Mystery of Incarnation

with the gift of prayer at the Infant Jesus

(-) M. Beata Mazur, Superior General

with the Ursulines Sisters of the Agonizing Heart of Jesus

 

Warsaw, Christmas 2020
Czytany 1903 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 grudzień 2020 07:52