czwartek, 21 marzec 2024 12:54

Wielkopostne zamyślenia…

W kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego KUL, młodzież z grupy teatralnej, wprowadziła słuchaczy w poetycko  - filozoficzną refleksję o sensie życia człowieka. Autorką scenariusza jest studentka Kinga Kabała. Bóg stworzył „Dobro”, którym jest człowiek. Tęskni za nim „Niebo” i „Ziemia”. Na „Ziemi” po odejściu kochanego „Dobra” następuje żałoba. Jednak odejście do „Nieba” innego „Dobra”, którym jest Chrystus, pozostawia nadzieję, radość i nowe życie w nas. 

niedziela, 17 marzec 2024 11:48

WIARA WIDZIANA - V Niedziela Wielkiego Postu

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie”.

                                       

piątek, 15 marzec 2024 09:40

Piątek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie,
nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.

Jak to boleśnie brzmi – świat Jezusa nie poznał. Nie poznał wówczas,
nie poznaje dzisiaj. Stawiam sobie pytanie: czy Ja Go poznałam
i czy czynię wszystko, co jest w mojej mocy,
by Go poznać i by inni Go poznali?

Poznać Jezusa mogę przez czytanie Ewangelii,
przez zastanawianie się nad Jego nauką…

Przez pełne miłości zbliżanie się do Niego.
O Jezu, daj mi poznać Ciebie i Twą miłość ku mnie.

Św. Urszula Ledóchowska
czwartek, 14 marzec 2024 08:14

Czwartek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne:
to one właśnie dają o Mnie świadectwo”.

Oto stosunek Żydów do Pisma świętego. A my, mamy coś więcej…
słowo samego Syna Bożego. Jakże powinniśmy kochać Ewangelie!
Tam mamy wskazówki, jak postępować w każdej okoliczności życia.
Żebyśmy umiały przez częste czytanie wyrobić sobie jasny obraz
Chrystusa, żebyśmy w każdej niepewności umiały podnosić oczy
i w przykładzie Jego życia szukać wskazówek co do naszego postępowania.

Św. Urszula Ledóchowska

środa, 13 marzec 2024 09:38

Środa - IV tydzień Wielkiego Postu

„...szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”

I mnie Ojciec niebieski powierzył swoje dzieło do wykonania.
Spełnianie woli Bożej zawsze i wszędzie – to jest mój pokarm co chwilowy.

Czy to nie szczęście i pokój dla duszy, gdy może sobie powiedzieć,
że nie ona sama sobą rządzi i kieruje, lecz wielki Bóg, bez którego woli
ani jeden włosek nie spadnie z jej głowy?”.

Św. Urszula Ledóchowska

wtorek, 12 marzec 2024 09:32

Wtorek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy”.

Czy i my nie ukrywamy swych namiętności pod
płaszczykiem gorliwości o chwałę Bożą?
Miłość własna na wszystko znajduje parawanik,
aby nim zasłonić swoje słabe strony, swe
niedoskonałości i namiętności; zawsze
znajduje farbę, by je na różowo pomalować Jezu,
daj mi oko jasne, które w świetle Bożym widzi
sumienie tak, jak ono się przedstawia Bogu.

Św. Urszula LedóchowskaZbliża się Niedziela Palmowa. W Lipnicy Murowanej to szczególny dzień. Członkowie ERM-u przygotowują swoje palny a dla najmłodszych s. Magdalena zorganizowała warsztaty aby od najmłodszych lat dzieci mogły poznawać piękną tradycję robienia lipnickich palm. Do wygrania konkursu jeszcze daleka droga, ale od czegoś trzeba zacząć.

                                 
 
                                 

poniedziałek, 11 marzec 2024 09:41

Poniedziałek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”.
Czy w sercu moim jest taka głęboka wiara?
Wierzę, czy chce wierzyć – to pewne, ale często ten akt
jest tylko powierzchowny. Klęczę przed Tabernakulum,
a nie wiem, co Chrystusowi powiedzieć. Dlaczego? Bo
nie zdaję sobie sprawy ta naprawdę, że klęczę u stóp Boga,
że On mnie widzi, słyszy i kocha! Żebym miała prawdziwą
wiarę, przechodziłabym przez życie tak odważnie,
tak spokojnie, wesoło…
Bóg tak blisko mnie, On mym Ojcem, Przyjacielem”.

Św. Urszula Ledóchowska

Strona 8 z 30