niedziela, 24 marzec 2024 17:39

Lipnica Murowana wśród Palm Wielkanocnych

Dzisiaj w Lipnicy Murowanej odbył się 65  Konkurs Lipnickich Palm. „NIECH SIĘ W NASZYM DOMU TRADYCJA ZACHOWA” takim cytatem z utworu „Tradycja” Józefa Piotrowskiego zachęcał do wzięcia udziału  w konkursie, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Chętnych było więcej niż w ubiegłym roku, dzieci z Krucjaty Eucharystycznej prowadzonej przez s. Magdalenę też miały swój udział.
czwartek, 21 marzec 2024 12:54

Wielkopostne zamyślenia…

W kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego KUL, młodzież z grupy teatralnej, wprowadziła słuchaczy w poetycko  - filozoficzną refleksję o sensie życia człowieka. Autorką scenariusza jest studentka Kinga Kabała. Bóg stworzył „Dobro”, którym jest człowiek. Tęskni za nim „Niebo” i „Ziemia”. Na „Ziemi” po odejściu kochanego „Dobra” następuje żałoba. Jednak odejście do „Nieba” innego „Dobra”, którym jest Chrystus, pozostawia nadzieję, radość i nowe życie w nas. 

niedziela, 17 marzec 2024 11:48

WIARA WIDZIANA - V Niedziela Wielkiego Postu

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie”.

                                       

piątek, 15 marzec 2024 09:40

Piątek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie,
nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.

Jak to boleśnie brzmi – świat Jezusa nie poznał. Nie poznał wówczas,
nie poznaje dzisiaj. Stawiam sobie pytanie: czy Ja Go poznałam
i czy czynię wszystko, co jest w mojej mocy,
by Go poznać i by inni Go poznali?

Poznać Jezusa mogę przez czytanie Ewangelii,
przez zastanawianie się nad Jego nauką…

Przez pełne miłości zbliżanie się do Niego.
O Jezu, daj mi poznać Ciebie i Twą miłość ku mnie.

Św. Urszula Ledóchowska
czwartek, 14 marzec 2024 08:14

Czwartek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne:
to one właśnie dają o Mnie świadectwo”.

Oto stosunek Żydów do Pisma świętego. A my, mamy coś więcej…
słowo samego Syna Bożego. Jakże powinniśmy kochać Ewangelie!
Tam mamy wskazówki, jak postępować w każdej okoliczności życia.
Żebyśmy umiały przez częste czytanie wyrobić sobie jasny obraz
Chrystusa, żebyśmy w każdej niepewności umiały podnosić oczy
i w przykładzie Jego życia szukać wskazówek co do naszego postępowania.

Św. Urszula Ledóchowska

środa, 13 marzec 2024 09:38

Środa - IV tydzień Wielkiego Postu

„...szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”

I mnie Ojciec niebieski powierzył swoje dzieło do wykonania.
Spełnianie woli Bożej zawsze i wszędzie – to jest mój pokarm co chwilowy.

Czy to nie szczęście i pokój dla duszy, gdy może sobie powiedzieć,
że nie ona sama sobą rządzi i kieruje, lecz wielki Bóg, bez którego woli
ani jeden włosek nie spadnie z jej głowy?”.

Św. Urszula Ledóchowska

wtorek, 12 marzec 2024 09:32

Wtorek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy”.

Czy i my nie ukrywamy swych namiętności pod
płaszczykiem gorliwości o chwałę Bożą?
Miłość własna na wszystko znajduje parawanik,
aby nim zasłonić swoje słabe strony, swe
niedoskonałości i namiętności; zawsze
znajduje farbę, by je na różowo pomalować Jezu,
daj mi oko jasne, które w świetle Bożym widzi
sumienie tak, jak ono się przedstawia Bogu.

Św. Urszula Ledóchowska

Strona 3 z 25