Zbliża się Niedziela Palmowa. W Lipnicy Murowanej to szczególny dzień. Członkowie ERM-u przygotowują swoje palny a dla najmłodszych s. Magdalena zorganizowała warsztaty aby od najmłodszych lat dzieci mogły poznawać piękną tradycję robienia lipnickich palm. Do wygrania konkursu jeszcze daleka droga, ale od czegoś trzeba zacząć.

                                 
 
                                 

poniedziałek, 11 marzec 2024 09:41

Poniedziałek - IV tydzień Wielkiego Postu

„Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”.
Czy w sercu moim jest taka głęboka wiara?
Wierzę, czy chce wierzyć – to pewne, ale często ten akt
jest tylko powierzchowny. Klęczę przed Tabernakulum,
a nie wiem, co Chrystusowi powiedzieć. Dlaczego? Bo
nie zdaję sobie sprawy ta naprawdę, że klęczę u stóp Boga,
że On mnie widzi, słyszy i kocha! Żebym miała prawdziwą
wiarę, przechodziłabym przez życie tak odważnie,
tak spokojnie, wesoło…
Bóg tak blisko mnie, On mym Ojcem, Przyjacielem”.

Św. Urszula Ledóchowska

"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne".
J3, 14


                                   
sobota, 09 marzec 2024 10:31

Sobota - III tydzień Wielkiego Postu

Modlitwa pokornych niebiosa przebija.
Chcę jak najwięcej, jak najczęściej
ćwiczyć się w pokornej modlitwie do Boga.
Dobry celnik nic innego nie mówił Bogu, tylko wołał:

"Boże, miej litość dla mnie grzesznika!"
i ta modlitwa pokory łaskę mu wyjednała".

św. Urszula Ledóchowska
piątek, 08 marzec 2024 09:22

Piątek - III tydzień Wielkiego Postu

„Będziesz miłował…”. 

O, jakżeby łatwo nam było być dobrymi dla bliźnich,
gdybyśmy rozumiały, że przykazanie miłości jest ściśle
złączone z przykazaniem miłości Bożej, bo miłość bliźniego
niczym innym jest jak miłością Bożą w czyn wprowadzoną.
Jakżebyśmy umiały służyć bliźnim, starając się, by im było
z nami dobrze, by Jezusowi w nich dobrze było z nami.

Św. Urszula Ledóchowska

czwartek, 07 marzec 2024 09:33

Czwartek - III tydzień Wielkiego Postu

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto nie zbiera ze Mną ten rozprasza”.

Jakim sposobem faryzeusze widza Go w tak strasznym świetle? Ambicja wywołała
w duszach ich piekło zazdrości. Chciej Jezusa, i to Jezusa samego, pragnij, by Jego
wola tobą kierowała, nie pozwól sobie na inne pragnienia. Wtedy zrozumiesz, jaka
to głupota zazdrościć komuś prochu ziemskiego… skoro Jezus ci jest wszystkim,
to niczego więcej ci nie potrzeba i nie masz czego zazdrościć nikomu na całej
kuli ziemskiej”.

Św. Urszula Ledóchowska

środa, 06 marzec 2024 11:44

Pokój mój. Pokój we mnie - SEDNO 2024

Pokój mój. Pokój we mnie. To, co go burzy. To, co go ocala. To temat tegorocznych Zderzeń Teatralnych SEDNO, które odbyły się po raz kolejny na terenie Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach w dniach 1-3 marca br. Młodzi z Krakowa, Łęczycy, Warszawy, Sycowa, Poznania i z pniewskiej szkoły. To oni wraz ze swoimi teatralnymi instruktorkami – s. Danutą, s. Agatą,
s. Bogusławą oraz Weroniką i Zosią z Warszawy – przedyskutowali ten temat, a następnie owoc swoich przemyśleń ubrali w formę teatru.

środa, 06 marzec 2024 10:11

Środa - III tydzień Wielkiego Postu

Nie sadźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.

Patrz, duszo moja, Jezus nawet w konaniu pamięta jeszcze o wykonaniu tego,
co Pismo święte o Nim pisze, a ja tak mało miałabym dbać o to,
co dla mnie jest wyraźną drogą do nieba? Jezu, od Ciebie
chce się uczyć wytrwałości w spełnianiu moich obowiązków
aż do ostatniej chwili życia.

Św. Urszula Ledóchowska

wtorek, 05 marzec 2024 10:12

Wtrorek - III tydzień Wielkiego Postu


„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?”.

Jak czuła jestem na sposób postępowania innych względem mnie,

jak skora do liczenia, do pamiętania uraz. Ja, która nieraz tak lekkomyślnie ranię innych,
dla siebie jestem tak czuła, tak przeczulona! Święci, nigdy się nie obrażali,
bo byli pokorni, a serce pokorne nie wie, co to jest obraza. Wdzięczne jest za każde dobre słowo… Przez to unika tych wszystkich niepokojów, które tak bardzo trapią serce obraźliwe…”

Św. Urszula Ledóchowska

Strona 4 z 25