O Maryjo, jasna nasza Gwiazdo Morza, czym jest dla żeglarza na bezbrzeżnym oceanie gwiazda błyszcząca wśród chmur, tym Ty byłaś zawsze dla nas od samego początku istnienia naszej małej gromadki. Gdy prześladowanie rosyjskie wygnało nas ze stolicy carów na cichy brzeg Zatoki Fińskiej, gdy wojna światowa pędziła nas z kraju w kraj, i teraz, gdy w kraju naszym burza szaleje, i na przyszłość, gdy walczyć będziemy z rozmaitymi trudnościami – Maryjo, Ty zawsze byłaś, Ty zawsze będziesz naszą jasną, świecącą, wskazującą nam drogę Gwiazdą Morza. Toteż my wszystkie Ciebie kochamy!...

sobota, 10 sierpień 2019 16:03

Przygotowanie do ślubów wieczystych

Kilka słów wdzięczności za ten piękny czas przygotowania do wydarzenia, jakim są wieczne śluby zakonne… Jak cudownie wejść jeszcze raz do źródła naszej konsekracji i korzeni naszego Zgromadzenia. Był to dla mnie czas zatrzymania i jeszcze głębszego spojrzenia na swoje oddanie Jezusowi i zobaczenia głębi obdarowania, a jednocześnie wezwania do konkretnej rodziny urszulańskiej przy Sercu Jezusa Konającego. Zabieram ze sobą każdy moment, w którym Pan Bóg towarzyszył mi przez dane mi w tym czasie osoby, i wdzięczna jestem za dar tego tak cennego i bogatego w łaski czasu. Najważniejsze jeszcze przede mną... Czekam z radością i pokojem na chwilę złożenia wieczystej profesji zakonnej, wiedząc jednocześnie, że moja decyzja zawsze wypływa z Bożej miłości, która jest zawsze pierwsza.

s. Edyta Parchyta

Był to dobry czas w Trivento – od 8 do 20 lipca 2019 roku: czas zabawy i czas modlitwy, czas słuchania i czas mówienia, czas śpiewów i czas tańców, czas jedzenia i czas tworzenia, bo „wszystko ma swój czas”, jakby powiedział starotestamentowy mędrzec Kohelet. W tym czasie zdarzyła się i złamana ręka, zbite kolano i skaleczony palec. Ktoś kogoś uderzył, popchnął, przewrócił – jak to wśród dzieci, ale to były tylko incydenty. Zasadniczo dzieci uczyły się bawić wspólnie; wygrywać, choć nie zawsze było według zasady „kto pierwszy – ten lepszy”. Wszyscy byli DOBRZY. Bardzo DOBRZY…

Naszą podróż rozpoczęliśmy 22 lipca. Dziesięciodniowy pobyt dzieci z naszego Ogniska Wychowawczego w Polanicy-Zdroju obfitował w szereg atrakcji, zwiedzaliśmy bowiem nie tylko miasto uzdrowiskowe, ale i wiele innych ciekawych miejsc w okolicy. W programie była wyczerpująca wędrówka przez rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki”, przejście po zaporze wodnej w Międzygórzu oraz odwiedzenie Skalnego Miasta w Czechach, gdzie przeszliśmy fantastyczny kamienny labirynt, napawając się widokiem niezwykłych ostańców pokrytych lasem...

wtorek, 30 lipiec 2019 15:43

Impresje pokapitulne

W poniedziałkowe przedpołudnie, 29 lipca 2019 roku, ostatnie uczestniczki XVII Kapituły Generalnej opuściły Pniewy, by wrócić do swoich krajów i wspólnot. Myślę, że każda z nas, która brała udział w tym niezwykłym święcie Zgromadzenia, po powrocie do domu długo jeszcze będzie wspominać i opowiadać o spostrzeżeniach, przemyśleniach, przeżyciach. Oczywiście, nie może się to wszystko, co wydarzyło się na kapitule, zakończyć tkliwym rozpamiętywaniem...
W niedzielę, 28 lipca 2019 roku, w kaplicy domu macierzystego i Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach odbyła się uroczystość, która łączyła w sobie dwa ważne dla szarourszulańskiego zgromadzenia wydarzenia – zakończenie XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK oraz inauguracja roku obchodów 100-lecia zgromadzenia...

W niedzielę, 28 lipca 2019 roku, na ostatniej sesji Kapituły, po przyjęciu przez wszystkie uczestniczki spisanych protokołów i ustaleń kierunków pracy zgromadzenia zleconych przełożonej generalnej i jej radzie, m. Beata Mazur ogłosiła zakończenie Kapituły. Następnie siostry udały się do sarkofagu św. Urszuli, gdzie po modlitwie miało miejsce uroczyste rozesłanie i wszystkie centra, kraje, gdzie szare urszulanki pracują, otrzymały świecę - znak Ognia, który chcemy nieść. 
Na zakończenie Kapituły jej uczestniczki zwracają się do sióstr w szczególnym liście...

poniedziałek, 22 lipiec 2019 10:15

Wybór nowej rady generalnej

W niedzielę, 21 lipca 2019 roku, delegatki zebrane na XVII Kapitule Generalnej Zgromadzenia wybrały członkinie rady, której zadaniem jest wspierać w pracy przełożoną generalną – m. Beatę Mazur. Na stanowisko pierwszej asystentki wybrano s. Teresę Iwan. Kolejne asystentki to: s. Bogumiła Młynarczyk, s. Incoronata Lemmo i s. Danuta Sakowicz. Gratulujemy siostrom wyboru, a wszystkich prosimy o modlitwę za matkę Beatę Mazur i Jej radę...

W sobotę, 20 lipca 2019 roku, w kolejnym dniu trwającej w Pniewach XVII Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia dzielimy się wielką radością. Podczas sesji wyborczej, której przewodniczył delegat ks. abp. Stanisława Gądeckiego, ks. dr Rafał Pajszczyk, wybrano nową, dziewiątą w historii Zgromadzenia, przełożoną generalną – m. Beatę Mazur, wieloletnią przełożoną naszych domów i centrum warszawskiego...
piątek, 19 lipiec 2019 10:33

Wakacje z Bogiem – Sankt Petersburg

W naszej parafii zorganizowaliśmy dwa obozy dla dzieci. Każdy z nich miał swoją tematykę i charakter. Pierwszy obóz był zorganizowany dla wszystkich chętnych dzieci w Jelizavietino (około 70 km od Sankt Petersburga), które katechizujemy, i poruszał tematykę sakramentów. W nieco innej formie niż katecheza dzieci pogłębiały wiedzę na temat sakramentów. Nie zabrakło oczywiście zabawy, filmów i innych atrakcji...
Strona 2 z 10