środa, 19 czerwiec 2019 09:39

A w Sankt Petersburgu...

19 maja 2019 roku przeżywaliśmy w naszej parafii podwójną uroczystość. Najpierw o 10.45 na Mszy św. z udziałem dzieci dwanaścioro z nich przystąpiło do spowiedzi i I Komunii Świętej. Przygotowane przez s. Oksanę z radością przeżywały ten dzień. Dla niektórych dzieci był to też dzień przyłączenia się do Kościoła katolickiego...
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 09:48

Z kroniki Zgromadzenia

11 czerwca 1999 roku – Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza urszulański dom przy Wiślanej w Warszawie

Z Szarym Domem, to jest urszulańskim domem na warszawskim Powiślu, Jan Paweł II był związany od lat pięćdziesiątych. W pokoju nad furtą mieszkał Karol Wojtyła, kiedy w latach 1955-1978 przebywał w Warszawie jako ksiądz, biskup i kardynał. Tu spędził noc z 2 na 3 października 1978 roku, ostatnią przed wyjazdem na konklawe. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża mieszkanki Szarego Domu z nadzieją wyczekiwały dnia, gdy Papież ponownie odwiedzi ten dom...

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 09:32

Moc wydarzeń w przedszkolu w Lublinie/ ul. Orlanda

28 maja 2019 – Teatr MAMA i TATA przedstawia „Smoka Wawelskiego”: Z okazji Dnia Dziecka rodzice naszych przedszkolaków zorganizowali niezwykłą niespodziankę. To oni wcielając się we wspaniałych aktorów wystawili dla dzieci przedstawienie pt. „Smok Wawelski”. Całe przedstawienie było przygotowane bardzo profesjonalnie. Kostiumy, scenografia, a zwłaszcza gra aktorska wzbudziły wśród najmłodszej publiczności duży podziw. Przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich rodziców aktorów, którzy bardzo dobrze odgrywali swoje role. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i zaproszeni do wspólnych zdjęć ze swoimi pociechami...

1 czerwca stał się dla naszego Ogniska Wychowawczego okazją do zorganizowania Dnia Rodziny. Przez kilka tygodni dzieci czyniły przygotowania, by święto uatrakcyjnić przedstawieniem, zabawami oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami. Spotkanie rodzin rozpoczęło się bajkowiskiem opracowanym na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej. Dzieci wraz z opiekunami przygotowały zabawny, lekki, ale i pouczający „spektakl”. Młodzi aktorzy zachwycili swoich rodziców i rówieśników – zorganizowanie przedstawienia stało się kolejną okazją do odsłonięcia potencjału naszych wychowanków...

29 maja 2019 roku w dniu liturgicznego święta św. Urszuli wspólnota parafialna w kościele pw. św. Albiny w Scauri przyjęła relikwie św. Urszuli, które tam pozostaną. Jest to parafia, na której terenie od 70 lat na Lungomare znajduje się nasz dom...

To wielkie święto dla naszej parafii, która jest pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, pod jej patronatem, pod jej opieką! To wielkie święto dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. To nasze wielkie święto, w tym roku wyjątkowe, bo gościmy ks. abpa Grzegorza Rysia, łódzkiego metropolitę. Arcypasterza powitał ks. proboszcz Piotr Kosmala. Wysłuchaliśmy pięknych czytań, bardzo bogatych w treść. Ja chciałbym się zatrzymać tylko przy pierwszym czytaniu. Jest jakaś niesłychana intuicja, żeby odnieść życie świętej Urszuli do życia Abrahama – ukierunkował uwagę słuchających Ksiądz Arcybiskup...

Odkąd św. Urszula trzy lata temu została patronką miasta Pniewy, jej liturgiczne wspomnienie przypadające 29 maja wpisuje się w szereg wydarzeń w mieście, przez które obchody ku czci Patronki trwają niemal cały tydzień – wieczorem 28 maja uroczysta sesja Rady Miejskiej, w innym dniu spotkanie ze znaną osobą, Gminny Dzień Dziecka. Uroczysta sesja Rady Miejskiej miała w tym roku również wątek szarourszulański. Wśród laureatów nagród przyznanych mieszkańcom gminy Pniewy znalazła się s. Daniela Jankowska, której burmistrz gminy Jarosław Przewoźny wręczył nagrodę zapowiedzianą już w ubiegłym roku podczas jubileuszu 30-lecia istnienia chóru Promyki Słoneczne – najwyższe odznaczenie wojewody wielkopolskiego, medal im. Witolda Celichowskiego...

W dniu 25 maja 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie miała miejsce piękna uroczystość zawierzenia macierzyństwa Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej. Do Świątyni przybyły licznie matki z dziećmi, jak i siostry urszulanki na czele z s. przełożoną centrum warszawskiego, s. Beatą Mazur...

W dniu 11 maja 1989 roku, w przeddzień rozpoczęcia uroczystego przewiezienia relikwii bł. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Polski, papież Jan Paweł II powiedział o Niej i do Niej: W każdym razie żegnając Cię, nie rozstajemy się. Nie rozstajemy się, Kościół się nigdy nie rozstaje z tajemnicą świętych obcowania. Nie rozstaje się se swoimi świętymi i błogosławionymi. Oni stanowią jego przyszłość. Stanowią jego największą nadzieję. Wskazują nieustannie drogę, a równocześnie wciąż wracają do nas, są z nami. Stanowią żywy przykład dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy żyją podobnym charyzmatem jak Twoje siostry urszulanki. Dla nas wszystkich - przykład świętości. I wreszcie wspierają nas - i na Twoje wsparcie liczymy...
sobota, 25 maj 2019 09:09

Z kroniki Zgromadzenia

28 maja 1989 - Zakończenie translacji relikwii m. Urszuli Ledóchowskiej z domu generalnego Zgromadzenia w Rzymie do domu macierzystego w Pniewach

Kolejna rocznica przewiezienia relikwii m. Urszuli z Rzymu do Pniew jest okazją do wspominania wydarzeń tamtych majowych dni. Dla każdego miejsca, w którym wtedy przebywała bł. Urszula w swoich relikwiach - czy to Rzym, Loosdorf, Zakopane, Lipnica Murowana, Sieradz, Łódź, Warszawa, Poznań, czy w końcu Pniewy, te "odwiedziny" były inne, wiązały się z historią miejsca, z pobytem i działalnością m. Urszuli za jej życia. Przywołały więc różne wspomnienia, które nadały także temu wydarzeniu w maju 1989 roku szczególne i wyjątkowe znaczenie. Warto było utrwalić te wspomnienia, które teraz z okazji 30. rocznicy translacji chcemy znów przywołać do świadomości. Cennym źródłem jest spisana relacja s. Urszuli Michalak USJK, której fragmenty, to jest opis wydarzeń w wybranych miejscach, poniżej przedstawiamy...
Strona 6 z 12