wtorek, 27 luty 2024 09:46

Wtorek - II tydzień Wielkiego Postu

„Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach”.

Pragną pierwszych miejsc... O, to pokusa subtelna pokusa!
Dusza tak umie sobie wytłumaczyć, że pragnie tego nie dla siebie,
ale chce być użyteczna…”pożyteczność” nie zależy od tego,
co robi się na zewnątrz, ale od tego, co ściągą
błogosławieństwo Boże na naszą pracę – od cnoty,
od świętości, a wiec na pierwszym miejscu od pokory
i złączenia z Bogiem.
Czy ja to rozumiem?

Św. Urszula Ledóchowska

poniedziałek, 26 luty 2024 09:56

Poniedziałek - II tydzień Wielkiego Postu

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. 

Bądźmy pokorne wobec ludzi.
Fundamentem tej pokory powinno być patrzenie
na innych jako na lepszych od nas, powinno być uczucie uniżenia…
Tam, gdzie ten fundament jest położony, nietrudno
będzie o pokorę w postępowaniu z bliźnimi.
 

Św. Urszula Ledóchowska

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». 
Rdz 22, 15-18


                                 

Kiedy jest dobrze, masz poczucie przepełniającej Cię wdzięczności wobec Boga. Chwalisz Go, dziękujesz Mu, stać Cię na gesty swoistego szaleństwa wynikającego z tej radości. Bóg pozwala na te gesty i cieszy się z nich, chociaż za chwilę możesz się ich wyprzeć lub o nich nie pamiętać.
Krok przed męką i śmiercią Jezus odbiera królewski hołd, bo jest zawsze tym samym Królem.

sobota, 24 luty 2024 08:55

Rekolekcje w Pniewach

W dniach 16-18 lutego 2024 r. w Domu Macierzystym w Pniewach odbywały się rekolekcje dla młodych dorosłych, w wieku 18-30 lat, które prowadziła s. Aneta Miś i s. Anna Mańczak, można powiedzieć, to już tradycja.
W tym roku, w tym samym czasie, były rekolekcje dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Przyjechało w sumie 13 młodych osób, przede wszystkim z okolicznych miejscowości. Rekolekcje prowadziły s. Joanna Szcześniak oraz s. Wiktoria Krzykowska, a podczas tego czasu skupialiśmy się wokół tematu wartości. 

sobota, 24 luty 2024 08:19

Sobota - I tydzień Wielkiego Postu„Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

Zdarzyć się mogą w życiu małe braki miłości z ludzkiej słabości,
powinnam zrozumieć, że należy je pokrywać miłością,
nie pozwalać, by one zmniejszały serdeczną miłość do drugiego.
A patrząc w głąb sumienia, muszę przyznać,
że właśnie takie małe braki, nie pochodzące często
ze złej woli ostudzą moją miłość, życzliwość
i dają mi niby prawo płacić wet za wet,
okazywać niechęć, obraźliwość, obojętność.

Św. Urszula Ledóchowska

W dniach 11 do 17 lutego s Edyta Stankiewicz , s. Małgorzata Rusek, wraz z dziewczętami z Domu św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie, uczestniczyły w zimowisku w Zakopanem. Był to czas wspólnych spotkań, śpiewów, zapoznania tradycji, kultury, historii Zakopanego i Podhala, a także postaci związanych z tym rejonem. S. Krystyna opowiedziała nam o 4 świętych Jaszczurówki. Śladem Jana Pawła II, poszłyśmy do Księżówki, na Kalatówki, gdzie poznałyśmy kolejnego świętego Brata Alberta. Podczas naszego pobytu w Zakopanem uczestniczyłyśmy w "spacerze edukacyjnym",

piątek, 23 luty 2024 09:22

Piątek - I tydzień Wielkiego Postu„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”.

Jeżeli chcemy, o Boskie Serce, być dla Ciebie pociechą,
to o to przede wszystkim musimy się starać
– byśmy były złączone w świętej miłości…
Muszę nad tym tak pracować…
Nie powinnam zwracać uwagi na to,
co robią inne, ale nakłaniać siebie do zachowania zgody,
choćby kosztem miłości własnej, własnych zachcianek,
upodobań itd. Za wszelką cenę powinnam stać się aniołem pokoju.

Św. Urszula Ledóchowska

 

czwartek, 22 luty 2024 08:37

Święto Katedry św. Piotra Apostoła„Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

Świat nasz dzisiejszy coraz bardziej dzieli się na dwa obozy – wiary i niewiary.
My o tym musimy wiedzieć i dlatego tym bardziej skupić nasze siły
koło łódki Piotrowej. Pomne na niebezpieczeństwa grożące nie Kościołowi św.,
bo wiemy na pewno – że bramy piekielne nie zwyciężą go – ale grożące
niezliczonej liczbie dusz, które dają się złapać w sidła nieprzyjaciół Kościoła.

Św. Urszula Ledóchowska

środa, 21 luty 2024 11:14

Środa - I tydzień Wielkiego Postu„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany”.

 Im więcej ktoś łask od Boga odebrał, tym większą ma odpowiedzialność…

Jaka jest moja odpowiedzialność? Tyle łask, tyle pomocy duchowej,
a może tak mało cnoty, tak mało zaparcia się siebie, tak mało cierpliwości w krzyżach?
Tulmy się do stóp Jezusa i mówmy Mu:
Chcemy korzystać z łask Twych, Panie, iść wiernie za Tobą drogą krzyża.

Św. Urszula Ledóchowska

Strona 6 z 25