W dniu 11 maja 1989 roku, w przeddzień rozpoczęcia uroczystego przewiezienia relikwii bł. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Polski, papież Jan Paweł II powiedział o Niej i do Niej: W każdym razie żegnając Cię, nie rozstajemy się. Nie rozstajemy się, Kościół się nigdy nie rozstaje z tajemnicą świętych obcowania. Nie rozstaje się se swoimi świętymi i błogosławionymi. Oni stanowią jego przyszłość. Stanowią jego największą nadzieję. Wskazują nieustannie drogę, a równocześnie wciąż wracają do nas, są z nami. Stanowią żywy przykład dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy żyją podobnym charyzmatem jak Twoje siostry urszulanki. Dla nas wszystkich - przykład świętości. I wreszcie wspierają nas - i na Twoje wsparcie liczymy...
sobota, 25 maj 2019 09:09

Z kroniki Zgromadzenia

28 maja 1989 - Zakończenie translacji relikwii m. Urszuli Ledóchowskiej z domu generalnego Zgromadzenia w Rzymie do domu macierzystego w Pniewach

Kolejna rocznica przewiezienia relikwii m. Urszuli z Rzymu do Pniew jest okazją do wspominania wydarzeń tamtych majowych dni. Dla każdego miejsca, w którym wtedy przebywała bł. Urszula w swoich relikwiach - czy to Rzym, Loosdorf, Zakopane, Lipnica Murowana, Sieradz, Łódź, Warszawa, Poznań, czy w końcu Pniewy, te "odwiedziny" były inne, wiązały się z historią miejsca, z pobytem i działalnością m. Urszuli za jej życia. Przywołały więc różne wspomnienia, które nadały także temu wydarzeniu w maju 1989 roku szczególne i wyjątkowe znaczenie. Warto było utrwalić te wspomnienia, które teraz z okazji 30. rocznicy translacji chcemy znów przywołać do świadomości. Cennym źródłem jest spisana relacja s. Urszuli Michalak USJK, której fragmenty, to jest opis wydarzeń w wybranych miejscach, poniżej przedstawiamy...

Szukasz zapewne wolności, tęsknisz za nią. Być może wiesz, jak smakuje.

Na kartach Ewangelii znajdziesz wiele momentów, które pozwolą Ci „wejść” do wolności Pana i Jego uczniów. Pobyć tam. Zatrzymać się. Nakarmić się nią.

 

Serdecznie zapraszamy młodych dorosłych (w wieku 18-30 lat) 22 czerwca 2019 roku (w sobotę) na kolejny dzień skupienia do Pniew, do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej...

Na prośbę ojców redemptorystów w sobotę 18 maja 2019 roku podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej zostały uroczyście wprowadzone do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Obecnych było ponad 90 sióstr z wielu wspólnot, zwłaszcza z centrum warszawskiego i łódzko-sieradzkiego. Mniej sióstr mogło przyjechać z Pniew i centrum poznańskiego, ponieważ licznie uczestniczyły w odbywającym się w tym samym czasie powitaniu peregrynującego obrazu MB Częstochowskiej w Poznaniu. Siostry z Ozorkowa zorganizowały autokar pielgrzymów z obu parafii ozorkowskich...
poniedziałek, 20 maj 2019 15:17

Dzień skupienia Matek w Modlitwie w Łodzi

W czwartek, 9 maja 2019 roku, po raz kolejny odbył się dzień skupienia dla kobiet należących do grupy „Matki w Modlitwie”, które od września 2018 roku spotykają się i działają pod kierunkiem sióstr urszulanek przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi. To dwie grupy modlitewne dla matek, które chcą wspólnie modlić się za swoje dzieci, wnuki, za dzieci nienarodzone, za dzieci potrzebujące modlitwy...
W dniach 10-12 maja 2019 roku w parafii św. Jacka w Słupsku miało miejsce nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano. Był to rzeczywiście czas mocy i łaski dla parafii, ale i dla całego miasta, które bardzo potrzebuje pomocy tak potężnego Patrona...
W sobotę, 11 maja 2019, w cyklu dokumentalnym programu TVP Historia pod tytułem "Marzyciele" miała miejsce premiera dwudziestominutowego filmu o św. Urszuli. O cyklu czytamy na stronie TVP VOD: "Cykl dokumentalny Sylwestra Szefera i Piotra Legutki (jest) realizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Przybliża widzom postaci Polaków, którzy podjęli walkę o wolność ojczyzny. Kraków stał się dla czynu wyzwoleńczego wyjątkowym miejscem. W okresie rozbiorów i utraty polskiej państwowości był „stolicą myśli niepodległościowej”. Bohaterami kolejnych odcinków są: Marcin Oracewicz, Tadeusz Kościuszko, Jan Paweł Woronicz, Edward Dembowski, Dow Ber Meisels, Marcin Borelowski-Lelewel". Film o św. Urszuli można obejrzeć na stronie TVP VOD (z reklamami).
piątek, 10 maj 2019 10:01

Tydzień Modlitw o Powołania 2019

Światowemu Dniu (Tygodniu) Modlitw o Powołania 2019 roku papież Franciszek nadał hasło „Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga”. W Orędziu skierowanym z tej okazji do młodych całego świata Papież odnosi się do ewangelicznej sceny powołania pierwszych uczniów – Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, rybaków, do których Jezus podchodzi w trakcie ich codziennej pracy, przełamując paraliż normalności, nadając ich życiu nowy, szerszy wymiar...

czwartek, 09 maj 2019 14:56

Majówka junioratu

Tegoroczny długi majowy weekend był dla nas, sióstr juniorystek, wspaniałą okazją do wspólnego spotkania, łączącego czas na formację i rekreację pomiędzy centrami w Polsce. Wczesnym rankiem 30 kwietnia majówkę rozpoczęły siostry z centrum pniewskiego i poznańskiego, czyli pierwsza ekipa, która wyruszyła w daleką drogę na „Wyspę” do nietuzinkowego miejsca usytuowanego niedaleko Buska Zdroju w województwie świętokrzyskim, wypełnionego pięknem zarówno otoczenia, jak i posługujących tam na co dzień osób: ks. Witolda i p. Heleny...

Za zgodą wydawcy publikujemy tu artykuł, który ukazał się w majowym Małym Gościu Niedzielnym pod tytułem: Ministranci i piłkarze z Krakowa. Siostra, gola!

To nie są zwykli ministranci. To nie jest zwykła drużyna piłkarska. Dlaczego?

Ministrancka drużyna piłkarska Święta Rodzina z Krakowa jest niezwykła, bo jej trenerem i opiekunem jest siostra Danuta Białonowicz, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Kto pomyślał, że siostrze Danucie brakować może sił i energii do pracy z dziećmi, ten mocno się myli...
Strona 9 z 14