Wydarzenia

Wydarzenia

Z listu s. Wioletty Sobiesiak, Tagaytay, 6 maja 2016

Pragnę przesłać wiadomości z otwarcia Drzwi Miłosierdzia w więzieniu prowincjalnym.

Papież Franciszek wzywa Kościół, aby otworzył drzwi miłosierdzia na peryferiach życia, aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Cały czas chodziło mi po głowie, aby również więźniom dać szansę przeżycia tego roku w szczególny sposób. Zapytałam wiec ks. biskupa, czy otworzyłby Drzwi Miłosierdzia w więzieniu prowincjalnym, ponieważ więźniowie nie mogą zorganizować pielgrzymki do różnych kościołów, to niech Kościół wyruszy w pielgrzymce do więzienia. Ksiądz biskup z radością przyjął moją propozycję i wyznaczył datę uroczystości na 27 kwietnia 2016...

poniedziałek, 02 maj 2016 11:17

Wiadomości z Boliwii

Wiadomości z Boliwii

Z listu s. Grażyny Małeckiej, Oruro, 29.04.2016 r.

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 18:20

Wiadomość z Primavera do Leste/ Brazylia

W dniu, w którym Kościół czci Boże Miłosierdzie, nasze Centrum z wielką radością świętowało tę głęboką miłość do każdej z nas. Po wspólnej adoracji i nieszporach, dwie młode dziewczyny powiedziały Bogu swoje „Oto jestem”: Gabriela de Oliveira Cabanhas uczyniła kolejny krok w odpowiedzi na zaproszenie Pana i została przyjęta do postulatu, a Natalha Kelly Candido Silva, do kandydatury. Na tę uroczystość przyjechała do naszej wspólnoty s. Marisa, przełożona Centrum i przyszły też siostry ze wspólnoty Parma Vida. Dla nas wszystkich to doświadczenie jest wezwaniem, aby pełniej żyć tym wszystkim, czego nas uczyła i o co prosiła nasza Założycielka.

s. Rosa Nita Pilonetto

kilka zdjęć...

Siostry w Tanzanii zwróciły się do Księdza Biskupa Diecezji Singida z prośbą o możliwość otwarcia Bramy Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym na terenie naszej misji w Mkiwa i otrzymały na to zgodę. Oto opis przygotowań i samej uroczystości w dniu 12 marca 2016 roku z relacji s. Rity Fiorillo.

Bóg w swoim miłosierdziu zechciał napełnić nas swoją łaską. Napełnił nasze serca radością. Czujemy się niegodne tego wszystkiego, co Bóg uczynił i czyni dla naszej Misji, dla nas urszulanek św. Urszuli i dla ludzi tej opuszczonej i zapomnianej w buszu miejscowości (Mkiwa)… Jak możemy dziękować Bogu – naszemu Ojcu, że także w tym Roku Miłosierdzia zechciał okazać swoją miłość – ośmielamy się powiedzieć: upodobania i wybrania?

poniedziałek, 28 marzec 2016 14:51

Triduum Paschalne w Boliwii

Z listu s. Grażyny Małeckiej z dnia 27 marca 2016

W Wielki Czwartek i Piątek miałyśmy w dzielnicy piękne celebracje, przepełnione modlitwą. Podczas Mszy świętej Ostatniej Wieczerzy Ks. Proboszcz zaprosił nas do ceremonii umycia nóg, wyjaśniając ludziom, że siostry, bardziej niż on sam, są dla nich w codziennej służbie, stąd przywilej uczestnictwa w tej ceremonii. Włączyłyśmy się wszystkie z dużym przeżyciem w ten rytuał. Po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do północy, co godzinę inna grupa prowadziła modlitwę: dzieci przygotowujące się do I Komunii, wraz z rodzinami, potem Misjonarki św. Urszuli, młodzież przygotowująca się do Bierzmowania, ministranci i na końcu rada kaplicy. Jasne, że każda z nas wspierała grupę, której towarzyszy na co dzień. W Wielki Piątek Droga Krzyżowa, poprzedzona przedstawieniem sądu nad Panem Jezusem, który odbył się przed kaplicą, po czym Droga Krzyżowa ulicami dzielnicy, z dużym udziałem ludzi...

Siostry z Argentyny nadesłały relację ze spotkania i rekolekcji… Spotkanie odbyło się w dniach 23 - 26 stycznia pod hasłem „Miłosierne jak Ojciec”.

Pierwszy dzień spotkania prowadziły s. Olga i s. Sebastiana z Oruro. Zaczęłyśmy celebrację, która była zaproszeniem do zatrzymania się i rozpoznania obecności Boga w naszym życiu: „Zatrzymajcie się i rozpoznajcie, że Ja jestem Bogiem”...

czwartek, 04 luty 2016 08:44

Doroczne spotkanie Centrum Brazylijskiego

W dniach od 4 do 8 stycznia br. w Kurytybie miało miejsce doroczne spotkanie sióstr Centrum Brazylijskiego. Podczas spotkania siostry dzieliły się tym wszystkim co przeżywały w wymiarze duchowym i apostolskim, w minionym roku kalendarzowym. Spotkanie było ubogacone momentami modlitwy osobistej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Celebracje Mszy św. i konferencje były poświęcone aktualnym wydarzeniom z życia Kościoła Powszechnego, szczególnie związanymi z Rokiem Miłosierdzia.

czwartek, 04 luty 2016 08:36

Uroczystości zakonne w Tanzanii

W dniach 5 i 6 stycznia 2016 r. odbywały się w urszulańskiej wspólnocie w Mkiwa, w Tanzanii, uroczystości zakonne - obłóczyny, pierwsza i wieczysta profesja. List s. Rity Fiorillo opisuje wydarzenia tych dni...

16 września 2015 r. wraz z m. Franciszką Sagun wyjechałyśmy z Warszawy przez Rzym do Afryki na obchody 25-lecia pracy naszych sióstr w Tanzanii. Następnego dnia rano powierzałyśmy naszą podróż wstawiennictwu św. Jana Pawła II, uczestnicząc we Mszy św. w bazylice św. Piotra przy Jego relikwiach. Z Rzymu wyjechałyśmy 19 września br. z s. Giulią Esposito – przełożoną centrum włoskiego, s. Janą Brzozowską i s. Marią Fiorillo – rodzoną siostra s. Rity, oraz 4-osobową grupą osób świeckich z Włoch, od lat wspierających naszą misję w Tanzanii. Po kilkunastu godzinach lotu, z przesiadką w Doha, stolicy Kataru, wylądowałyśmy na lotnisku Kilimandżaro.

środa, 03 luty 2016 17:14

Z pobytu s. Danuty Benisz w Tanzanii

Wróciłam z Tanzanii… Był to bardzo dobry i intensywny czas.

Bardzo mnie ujęła i dała do myślenia motywacja, dla której zostały zorganizowane spotkania formacyjne s. Marie Thérèse Vallet i moje. Matka zapewne o tym wie, ale ja chciałam to nazwać i wypowiedzieć, bo świadczy to zarówno o żywotności centrum tanzańskiego jak i o ogromnej trosce s. Incoronaty o życie duchowe sióstr. Pięknie, że s. Incor i s. Rita chciały, żeby Jubileusz 25-lecia misji, wpisany w Rok Jubileuszowy Zgromadzenia i w Rok Życia Konsekrowanego, pozostawił ślad w sercach i w pamięci sióstr jako czas duchowej odnowy poprzez spotkania formacyjne prowadzone przez siostry spoza Tanzanii.

Strona 5 z 5